Výstava ke 40. výročí vzniku pobočky ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko

V průběhu měsíce března 2020 jsme uskutečnili v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci výstavu ke 40. výročí naší pobočky. Vernisáž výstavy proběhla 3. března 2020. Průběh výstavy přerušil přibližně v polovině vyhlášený nouzový stav.

Výstava dokumentuje celých 40 let od vzniku naší pobočky, ba dokonce i určité období tomu předcházející. Vznik naší pobočky rozhodně nebyl věcí nějaké náhody. Předcházela tomu intenzivní práce na více místech tehdejšího Severomoravského kraje v rámci několika zájmových kroužků, v nichž se sdružovali neprofesionální archeologové.

Tímto způsobem byl vývoj typický již od samých počátků naší existence. Neprofesionálních archeologů, kteří působili a působí na území ČR je celá řada. Charakterizuje je ale je spíše individuální práce, kdy o sobě navzájem nic neví. Základním rysem naší práce je od samého počátku naší existence práce v týmu. Jiným znakem, který nelze přehlédnout je dlouhodobost zájmu našich členů. Ta je doložena i dlouhodobou existencí našich periodik.

Tímto způsobem naše působení navazuje na mnohem starší spolky, v nichž se u nás sdružovali neprofesionální archeologové již od konce 19. století. Vytváří tak jistou protiváhu archeologům působícím v institucích. Své vykonalo i obnovení možnosti svobodně bádat, sdružovat se, publikovat, což nám mimochodem zaručuje současná Listina základních práv a svobod.

A jak budeme postupovat dále? V tento okamžik je naše práce ochromena vyhlášením nouzového stavu. To způsobilo její přerušení v polovině měsíce března. Až se obnoví provoz Vědecké knihovny, pokusíme se o prodloužení výstavy, které by nahradilo výpadek způsobený touto mimořádnou situací.

Dále by bylo možné uspořádat podobné výstavy, třeba i regionálně zaměřené, na dalších místech Moravy a Slezska. Řada tabulí použitých při výstavě je k tomu připravena. Další můžeme ještě doplnit. Záleží jen na tom, zda mezi sebou nalezneme obětavé spolupracovníky, kteří by se takového úkolu ujali. 

Na závěr krátkého komentáře k výstavě bych rád poděkoval všem, kteří nám s její realizací pomáhali.

Na prvním místě to byl olomoucký grafik Ing. Martin Navrátil.

Další jména osob, kteří nám pomohli se zpracováním jednotlivých témat, jsou uvedeny v tiráži výstavy. Jsou to: Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D, Bořek Žižlavský, PhDr. Karel Sklenář, DrSc, Karel Faltýnek, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Jakub Halama, Ph.D, Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D, JUDr. Aleš Uhlíř, Daniel Fryč, Jiří Tichánek, Mgr. Michal Vyhlídal, Mgr. Božena Šišková, Mgr. Blanka Veselá, Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D, Bc. Mirek Bitter, Dušan Cendelín, Jan Padych.

S instalací výstavy nám pomohli Tomáš Přidal a Laďka Hradilová.

Poděkování náleží i těm, kteří nám poskytli fotografie, které jsou přílohou této zprávy. Jsou to Ing. Milan Pospíšilík, Jiří Tichánek, JUDr. Aleš Uhlíř, Bořek Žižlavský, Milan Železník.