Z naší pobočky

Výstava pokračuje až do 30. června 2020

Do konce června bude možné navštívit výstavu ke 40. výročí regionální pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko   Místo instalace se nachází v Galerie Biblio, Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 2   Srdečně Vás zve předseda pobočky Dalibor Kolbinger    

více informací

Plenární zasedání naší pobočky se odkládá

V již uplynulých dnech (koncem dubna) zpravidla rozesíláme našim příznivcům – pravidelným účastníkům našich setkání – také ostatním moravských členům České archeologické společnosti Pozvánku na pravidelné plenární zasedání naší pobočky, které se koná zpravidla poslední sobotu v květnu. Letos naše...

více informací

Výstava ke 40. výročí vzniku pobočky ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko

V průběhu měsíce března 2020 jsme uskutečnili v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci výstavu ke 40. výročí naší pobočky. Vernisáž výstavy proběhla 3. března 2020. Průběh výstavy přerušil přibližně v polovině vyhlášený nouzový stav. Výstava dokumentuje celých 40 let od vzniku naší pobočky, ba...

více informací

Vyšla nová AMS XIX – 2019

Koncem měsíce ledna 2020 jsme obdrželi z tiskárny nové číslo Archeologie Moravy a Slezska XIX – 2019. Podrobné informace o jeho obsahu naleznete v části periodika. Na tomto místě chceme poděkovat dárcům, kteří nám pomohli k jeho vydání. Moc děkujeme za Vaši pomoc.

více informací

Poděkování našim sponzorům

Vydávání archeologického periodika, jakým je naše Archeologie Moravy a Slezska, není věcí jednoduchou, je vlastně zcela ojedinělou. Podobná periodika u nás tradičně vydávají velké instituce, které mají možnost čerpat prostředky ze svých zdrojů a nelze je s našimi možnostmi vůbec srovnat. Přesto...

více informací

Naše webové stránky www.archeologie-ms.cz

Vytvoření www stránek naší pobočky se již stalo součástí naší historie. Trvalou potřebou jsou ovšem průběžné inovace. Bez dalšího úsilí každé www stránky snadno zastarají a stávají se nefunkčními.  A nyní k jednotlivým částem. Část Aktuální informace patří k těm, co vyžadují neustálé doplňování...

více informací

Aktuální informace

V průběhu kalendářního roku, zvláště jeho první poloviny, dostáváme řadu pozvánek na akce, které by Vás mohly zajímat. Jedná se zpravidla o akce pravidelně se opakující již řadu let. Jejich obsah nebudeme blíže komentovat, budou přiloženy pouze pozvánky.       Akce Technického Muzea v Brně 2020:...

více informací

Možná inovace AMS, počínaje ročníkem XX – 2020

Archeologie Moravy a Slezska v minulosti již několikrát změnila svoji podobu. Tyto změny nebyly ani tak cílené, jako vyvolané změnami vydavatelů a našimi finančními možnostmi. Nyní bychom rádi provedli několik změn, které budou snadno proveditelné a v souladu s našimi finančními možnostmi: 1. Již v...

více informací

Zápis ze XXXVIII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko

Místo a datum setkání: Památník lovců mamutů v Předmostí a UP v Olomouci dne 1. června 2019 Počet účastníků: 32 (viz prezenční listina), 24 členů + 8 hostů Písemně se omluvili: Mgr. Miroslav Daňhel,  Ing. Čestmír Vančura, PaeDr Jiří Jilík, Vlastik Kořínek, Ing. Jiří Hrnčíř, JUDr. Aleš Uhlíř, Jan...

více informací

Pokyny pro dopisovatele AMS

Vážení autoři, dovoluji si Vás požádat o dodržení několika zásad, které nám usnadní naši práci s rukopisy, kterou, jako vše ostatní,  provádíme s mou ženou sami. Texty prosíme dodat: Buďto osobně, vytištěné na papíře a současně na nosiči CD ROM. Je možné je také zasílat elektronickou poštou....

více informací