Z naší pobočky

Vyšla nová AMS XX – 2020

Koncem měsíce ledna 2021 jsme obdrželi z tiskárny nové číslo Archeologie Moravy a Slezska XX – 2020. Podrobné informace o jeho obsahu naleznete v části periodika. Na tomto místě chceme poděkovat dárcům, kteří nám pomohli k jeho vydání. Moc děkujeme za Vaši pomoc.

více informací

Plenární zasedání naší pobočky se odkládá

Letošní rok je opravdu zvláštní a nelze v něm najít vhodný termín k realizaci našeho každoročního setkání. Ten pravidelně zavedený – poslední sobotu v květnu – narušila nejistota vyvolaná první vlnou koronaviru. Setkání se neuskutečnilo, podobně jako řada dalších pravidelných akcí, o nichž na...

více informací

Výstava ke 40. výročí vzniku pobočky ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko

V první polovině roku 2020 jsme uskutečnili v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci výstavu ke 40. výročí naší pobočky. Vernisáž výstavy proběhla 3. března 2020. Průběh výstavy přerušil v polovině března vyhlášený nouzový stav. Právě tento stav ale zároveň přinesl i nečekané prodloužení výstavy až...

více informací

Za PhDr. Vladimírem Gošem, CSc.

V průběhu přípravy naší výstavy ke 40. výročí pobočky ČSSA/ČAS jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí dr. Vladimíra Goše, 15. ledna 2020, která následně ovlivnila průběh příprav. Vladimír Goš se na ní totiž spolupodílel a těšil se ze vzpomínek na léta svých začátků v šumperském muzeu, spojených...

více informací

Za PhDr. Jiřím Pavelčíkem, CSc.

Začátkem letošního roku jsme v naší pobočce uskutečnili výstavu ke 40. výročí našeho vzniku. V jejím průběhu jsme se dozvěděli o úmrtí našeho dlouholetého člena a předsedy Jiřího Pavelčíka, který stál u jejího zrodu a působil jako její dlouholetý předseda. Naše výstava se do určité míry týkala i...

více informací

Poděkování našim sponzorům

Vydávání archeologického periodika, jakým je naše Archeologie Moravy a Slezska, není věcí jednoduchou, je vlastně zcela ojedinělou. Podobná periodika u nás tradičně vydávají velké instituce, které mají možnost čerpat prostředky ze svých zdrojů a nelze je s našimi možnostmi vůbec srovnat. Přesto...

více informací

Naše webové stránky www.archeologie-ms.cz

Vytvoření www stránek naší pobočky se již stalo součástí naší historie. Trvalou potřebou jsou ovšem průběžné inovace. Bez dalšího úsilí každé www stránky snadno zastarají a stávají se nefunkčními.  A nyní k jednotlivým částem. Část Aktuální informace patří k těm, co vyžadují neustálé doplňování...

více informací

Aktuální informace

V průběhu kalendářního roku, zvláště jeho první poloviny, dostáváme řadu pozvánek na akce, které by Vás mohly zajímat. Jedná se zpravidla o akce pravidelně se opakující již řadu let. Jejich obsah nebudeme blíže komentovat, budou přiloženy pouze pozvánky.      

více informací

Možná inovace AMS, počínaje ročníkem XX – 2020

Archeologie Moravy a Slezska v minulosti již několikrát změnila svoji podobu. Tyto změny nebyly ani tak cílené, jako vyvolané změnami vydavatelů a našimi finančními možnostmi. Nyní bychom rádi provedli několik změn, které budou snadno proveditelné a v souladu s našimi finančními možnostmi: 1. Již v...

více informací

Zápis ze XXXVIII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko

Místo a datum setkání: Památník lovců mamutů v Předmostí a UP v Olomouci dne 1. června 2019 Počet účastníků: 32 (viz prezenční listina), 24 členů + 8 hostů Písemně se omluvili: Mgr. Miroslav Daňhel,  Ing. Čestmír Vančura, PaeDr Jiří Jilík, Vlastik Kořínek, Ing. Jiří Hrnčíř, JUDr. Aleš Uhlíř, Jan...

více informací

Pokyny pro dopisovatele AMS

Vážení autoři, dovoluji si Vás požádat o dodržení několika zásad, které nám usnadní naši práci s rukopisy, kterou, jako vše ostatní,  provádíme s mou ženou sami. Texty prosíme dodat: Buďto osobně, vytištěné na papíře a současně na nosiči CD ROM. Je možné je také zasílat elektronickou poštou....

více informací