Projekty

Důležitou součástí našeho přínosu archeologii v regionech - jsou projekty našich členů, jimž se v celé řadě případů věnují dlouhodobě. Jsou známy i případy prakticky celoživotního zaujetí pro určitou oblast nebo určité téma. Je to opravdu zvláštní, že na své náklady, ve svém volném čase, věnují tolik pozornosti oblasti svého zájmu. Překonávají všechny překážky a není jich málo. Jejich objevy pak můžeme zaznamenat při zpracování pravěku určité obce, regionu, někdy mají význam i na celostátní úrovni.

Blíže k tomu se můžete dočíst v Suplmentech ČAS, které jsme připravili pro příští rok 2018.

Projekty se zpravidla týkají výzkumů v terénu prováděných metodou povrchových sběrů. Nejde pochopitelně o jednotlivé, i když úspěšné povrchové sběry.  Máme na mysli hlavně jejich cílevědomé provádění v určité oblasti, ve které badatel zpravidla žije. Pak by měla následovat jejich publikace. Tady jde určitě o problém:

  • Část našich členů výsledky své terénní práce publikuje formou drobných příspěvků do nejrůznějších periodik, hlavně však v našich časopisech – Informačním zpravodaji a Archeologii Moravy a Slezska. S těmito případy se můžete seznámit v části „Periodika“.
  • Někteří z nás si dokonce troufají na vlastní knihu. S těmito případy se můžete seznámit v části „Publikace“.
  • Bohužel se někteří, zvláště v počátcích svého působení, publikovat bojí a odkládají psaní „na potom“. V takových případech doporučujeme spolupráci s některým zkušeným archeologem.

Zvláštním případem je to, když působení našeho člena nabývá charakter systematického výzkumu určitého regionu. Také jeho publikace přerůstá v soustavnou pozornost zvolenému tématu. Na tyto své členy jsme opravdu hrdí a není jich málo. V této části bychom chtěli hlavně představit jejich práci.

Někteří další členové výzkumy v terénu neprovádějí. Věnují se například popularizaci určitého regionu. Vše ostatní, co bylo napsáno, ovšem platí i pro ně.

Tím pochopitelně téma není vyčerpáno. Život naší pobočky se vyznačuje opravdu velkou rozmanitostí v působení jeho jednotlivých členů. Také tím, že některé projekty uskutečňujeme společně.

(DK)