Tichánek Jiří

Šostýn

Hodnotný archeologický materiál  poskytl záchranný archeologický výzkum na hradě Šostýně, který zde probíhal pod vedením Jiřího Tichánka a Ladislava Kostelníka, pod odborným dozorem PhDr. Emanuela Grepla od roku 1988 a za odborného dohledu a patronace Archeologického ústavu v Brně. Paralelně s výkopy také započalo město Kopřivnice se...

více informací

Šance na moravsko-slovenském pomezí

Bylo prozkoumáno celkem 19 lokalit. : Alte šance, Bařiny, Bukovec – Sušanské šance, Bukovec – šance na Kempě, Čadca, Dolina, Dolní Lomná, Džolek, Filůvka 1, Filůvka 2, Hrčava, Igel Schanze, Obidxová, Ochsen Schanze, Komorovský gruň, Malé šance, Mosty, Nová Bělá, Nová Dědina, Studeničné, Sťaté, Těšínské šance, Výškovice,

více informací

Práce u Šmíra-printu, s.r.o.

Akviziční činnost. Rekonstrukce černé kuchyně na zámku Rychvald. Hledání studny na nádvoří zámku. Fotodokumentační práce při rekonstrukci zámku. Fotodokumentace a katalogizace muzejních sbírek. Zajištění výroby replik zakládacích listin. Záchranný průzkum a vyzvednutí renesančích dlaždic v interiéru zámku. Práce na studii o černých kuchyních v ...

více informací

Databáze středověkých popravišť v Českých zemích

V poslední době sledujeme, že velice vzrostl zájem odborné i laické veřejnosti o místa výkonu hrdelního práva, tedy o popraviště. Obzvláště po roce 1990 vznikají i první odborné publikace a studie na toto téma, ať už z hlediska archeologického, historického či antropologického. Dříve šlo jen stěží odhadnout, kolik takových míst bylo v Českých...

více informací

Muzeum Kopřivnice

Staré fojtství v Kopřivnici se poprvé připomíná roku 1576. V roce 1789 byla původní dřevěná stavba zbourána a Jakubem Šustalou vystavěno fojtství zděné. V roce 1822 se tady narodil zakladatel kočárovky Ignác Šustala. V roce 1850 začal na tomto místě s první řemeslnou výrobou lehkých bryček, později i luxusních kočárů a dal tímto základy pozdější...

více informací

Práce v muzeu Fojtství v Kopřivnici

Třídění neuspořádaných sbírek. Úprava depozitáře ve vile. Vytvoření expozic kopřivnické majoliky, archeologie atd. Pořízení fotodokumentace památek na katastru města a integrovaných obcí. Uspořádání archivu Emila Hanzelky a jeho rozšíření díky akviziční činnosti. Pořádání tematických výstav v muzeu. Pořádání přednášek  v muzeu. Zabezpečení oslav...

více informací

Hrad Hukvaldy

Současné dění na Hukvaldech, připravovaná kniha, cyklus přednášek

více informací