Informační zpravodaj

Informační zpravodaj

Informační zpravodaj severomoravské pobočky ČSSA (ČAS) byl prvním archeologickým časopisem vydávaným mimo oficiální akademickou půdu, po zákazu působení spolků a zastavení jejich periodik zákonem číslo 68/ 1951 Sb. ze 12. července 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních. Tento zákon umožňoval další existenci pouze spolkům (a jejich...

více informací

Základní bibliografické údaje

Vydavatel: 1-9. Severomoromoravská pobočka Československé společnosti archeologické. 10-16. Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko.   Číslo Rok vydání Místo vydání Tisk Výkonný redaktor, redační rada Náklad ks Počet stran (A5)

více informací

Literatura

Informační zpravodaj / Literatura Janál, J. 1999: Informační zpravodaj pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Bibliografický rejstřík 1982–1998. Zprávy ČAS, Supplément 35, 1–12. Janál, J. 2005: Informační zpravodaj pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Bibliografický rejstřík II (1998-2000). AMS V, 96–101.

více informací