Kolbinger Dalibor

Terénní výzkumy v Hostýnských vrších

Terénní výzkumy v Hostýnských vrších jsem zahájil již jako dospívající chlapec, později jako tramp, turista, který se zajímá o přírodu a historii. Soustavně pak od roku 1970. Příležitostně v nich pokračuji dodnes. Nejprve to byly známé zříceniny středověkých hradů. Po prvním obeznámení s literaturou a po osobních kontaktech s dr. Karlem...

více informací

Historie archeologického bádání

Novým tématem, kterým se postupně zabývám v posledních letech, je zpracování historie neprofesionální archeologie na východní Moravě – zvláště po roce 1945.

více informací

Vztah osídlení k přírodnímu prostředí

Vztahem osídlení k přírodnímu prostředí se zabývám již od počátku 90. let. K tomuto aspektu jsem dlouhá léta přihlížel při provádění svých povrchových výzkumů, vedení nálezové dokumentace, studia odborné literatury.

více informací

Těžební a zpracovatelské areály

Můj zájem o téma těžebních a zpracovatelských areálů započal, podobně jako zájem o Hostýnské vrchy, již v období dospívání. Příležitostně v tom pokračuji dodnes.

více informací

Dávnověk Hostýnských vrchů

Terénní výzkumy v Hostýnských vrších jsem zahájil již jako dospívající chlapec, později jako tramp, turista, který se zajímá o přírodu a historii. Soustavně pak od roku 1970. Příležitostně v nich pokračuji dodnes. Nejprve to byly známé zříceniny středověkých hradů. Po prvním obeznámení s literaturou a po osobních kontaktech s dr. Karlem...

více informací

Systematický povrchový výzkum regionu východního Kroměřížska

Povrchovými výzkumy v okolí svého bydliště se zabývám již od dětství v rozmezí let 1964–2000. Prvním impulzem mého zájmu byla návštěva u hulínského neprofesionálního badatele p. Jaroslava Kryla, který se stal mým prvním učitelem a inspirací dalšího postupu. Později se k tomu přidal ještě Jaroslav Doležel z Rymic, ze studia literatury dále Ervín...

více informací