Periodika

Informační zpravodaj

Informační zpravodaj severomoravské pobočky ČSSA (ČAS) byl prvním archeologickým časopisem vydávaným mimo oficiální akademickou půdu, po zákazu působení spolků a zastavení jejich periodik zákonem číslo 68/ 1951 Sb. ze 12. července 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních. 

více informací

Archeologie Moravy a Slezska

Změna názvu našeho periodika na Archeologii Moravy a Slezska byla odsouhlasena na XX. setkání členů pobočky v Holešově. Název Informační zpravodaj ale nikam nezmizel. Dodnes je zachován v podtitulu našeho sborníku v tiráži a je používán i hovorově. Vydávání nového periodika bylo a je velmi náročné na získávání potřebných finančních prostředků. 

více informací

Archeologie Moravy a Slezska