Pobočka ČAS (1991- )

Vznik a fungování České archeologické společnosti (ČAS)

K ukončení činnosti ČSSA dochází záhy po změně politické orientace v naší zemi. Neopakovatelná atmosféra té doby se pochopitelně, podobně jako v mnoha jiných případech, významnou měrou podílela na formování nástupnické ČAS. Na diskusi o potřebných změnách se podíleli i někteří naši členové.

více informací

Fungování pobočky ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko (1991-)

Pro bezprostřední polistopadový vývoj bylo typické hledání nových cest. Týkalo se to nejen ČSSA – nově ČAS, ale také moravské archeologie vůbec, včetně naší pobočky na severu Moravy.

více informací

Výstava pobočky ČAS – Kopřivnice 1995

Výstavní činnost byla běžným způsobem prezentace našich členů dávno před vznikem pobočky i v průběhu její existence. Zvláště v tomto směru vynikal kroužek příborský. Na stránkách jejich publikací o tom lze nalézt řadu dokladů. První společnou výstavu jsme uspořádali v muzeu Fojtství v Kopřivnici v roce 1995.

více informací

Archeologická výstava v Šenově 2000

Výstava byla zahájena dne 2. září 2000 v Šenovském muzeu a knihovně pod názvem „Archeologické nálezy na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Výstava z činnosti profesionálních i neprofesionálních archeologů“. Ukončena byla 24. března 2001. Výstava prezentovala archeologický materiál z lokalit na Frýdecko-Místecku, Novojíčínsku, Bílovecku, z...

více informací

Výstava pobočky ČAS – Kopřivnice 2007

V roce 2007 jsme uskutečnili druhou vlastní archeologickou výstavu a to při příležitosti 25. výročí založení naší pobočky. Místem jejího konání bylo opět Muzeum Fojtství v Kopřivnici. Vernisáž proběhla v pátek 7. září, výstava pak trvala až do 2. prosince 2007. Složena byla z několika částí, jejichž společným jmenovatelem byla přímá souvislost s...

více informací

Supplément Zpráv ČAS č. 107 „O dobrovolnících v archeologii na Moravě“

Myšlenkou zpracovat historii neprofesionální archeologie na Moravě se zabýváme v našem malém kolektivu již od samých počátků IZ – AMS. Prakticky v každém čísle našeho periodika můžete nalézt texty vztahující se k aktuálnímu dění (ať už se týkají našich společných akcí nebo jednotlivců), které se záhy na to časově stávají součásti naší historie.

více informací