ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 10/2010

Obsah AMS X - 2010

Ze života pobočky
1.    XXIX. výroční setkání České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko (Text: Jaromír Polášek; Foto: Jiří Blaha – Roman Synčák – Jiří Tichánek – Bořek Žižlavský)    3-5
2.    Připravujeme sborník k 30. výročí pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko (Dalibor Kolbinger)    6-7
3.    Přehled činnosti  Archeologického klubu (AK) v Příboře v roce 2010 (Jan Diviš – Daniel Fryč)   8
4.    Třídenní zájezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko a Znojemsko (Daniel Fryč)    9
5.    Exkurze „Ke kořenům historického Přerova“ (Milan Svoboda)    10-12
6.    15 let Historicko-vlastivědného spolku v Odrách (Květoslav Wiltsch)    13-16
7.    Odešel vědec, archeolog, odborník Emanuel Grepl (Jiří Tichánek)     17-18
8.    Životní jubileum muzejníka Jaromíra Poláška (Jiřina Polášková)     19-31

Nálezové zprávy – diskuse
9.    Koule obléhacího děla nebo praku? (Josef Adamec)    32-34
10.    Objevy y nálezy ze starší doby kamenné ze širšího okolí Bílovce (1997–2010) (Jan Diviš)    35-75
11.    Okolí Příbora ve střední době kamenné (Jan Diviš)    76-92
12.    Pravěké nálezy u obce Libhošť na Novojičínsku (Daniel Fryč)    93-96
13.    Zajímavý nález v obci Hrádek – nejstarší železná huť v Beskydách (Eva Haltofová – Vladimír Knybel)    97
14.    Vratimov – Landek (Ladislav Juroš)    98- 105
15.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů VII. Povodí Dřevnice v pravěku a ve středověku (Dalibor Kolbinger)  106-197
16.    Zaniklé hamry bývalých železáren v Bašce (Jaromír Polášek)    198-201
17.    Doklady pálení dřevěného uhlí (Jaromír Polášek)    202-207
18.    Lokalita zaniklé vsi a zámečku Schlösel (Zámeček) u Bartošovic (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek)    208-215
19.    Švédská skála (Květoslav Wiltsch)    216-218
20.    Hrad Štolbach (Petr Zajíc)    219-228
21.    Nález starého sklepení pod někdejším „českobratrským“ domem č. p. 14 v Buchlovicích (Bořek Žižlavský)     229-237

Hypotézy – diskuse
22.    Kdy se zrodilo umění (Aleš Uhlíř)    238-240
23.    Porubský bludný balvan a jeho zvláštní role v dávném zemědělském společenství (Aleš Uhlíř)    241-244
24.    Kamenné mohyly v okolí Klokočova (Květoslav Wiltsch)    245-246

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
25.    Vzpomínka na vzácného člověka – revírníka Jiřího Blahu (Jiří Blaha jr.)    247-251
26.    Hans Moravek, jeden z průkopníků neprofesionální archeologie na Mohelnicku (Karel Faltýnek)    252-254
27.    Publikační činnost Hanse Moravka (Karel Faltýnek – Hildegarda Kaplová)    255-268
28.    Archeologické výzkumy v Moravičanech ve světle kronikářských zápisů P. Josefa Nováka (Karel Faltýnek)    269-276
29.    Přednášková činnost PhDr. Jindřicha Nekvasila, CSc. v Moravičanech (Karel Faltýnek)    277-287

Aktuální zprávy
29.    Přednáška a putovní výstava o hradech na Moravě (Jiří Tichánek)    288
30.    Nová archeologická výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (Dalibor Kolbinger – Ladislava Hradilová)    289
31.    Naučná stezka v Kunovicích (Dalibor Kolbinger – Ladislava Hradilová)    290
32.    Staré stezky v geografii a archeologii VI.    291
33.    Program archeologické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci na jaro 2011    292-293