ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 13/2013

Obsah AMS XIII - 2013

Ze života pobočky
1.    XXXII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko proběhlo v Holešově (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Milan Pospíšilík – Jiří Tichánek)    2-4

Nálezové zprávy – diskuse
2.    Relikty  dopravního pohybu v Hostýnských vrších a na Holešovsku. Relikt dopravního pohybu jako archeologický objekt (Dušan Cendelín)     5-18
3.    K nálezům keramiky mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou na katastru Náměště na Hané, okr. Olomouc (Tomáš Přidal)    19-23
4.    Starší šlechtické sídlo v Dolní Lutyni (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek)    24-33
5.    Vražda Jana Bruntálského z Vrba 18. 9. 1620 v Chlebovickém lese (Jiří Tichánek)     34-44
6.    Kde odpočívá hejtman knížectví Opavského pan Ondřej Bzenec z Markvartovic (Jiří Tichánek)    45-56

Hypotézy – diskuse
7.    Lze zjistit původ suroviny pazourkových nástrojů? (Aleš Uhlíř)    57-59
8.    Nález poštovního směrníku v Milovicích nad Opavou (Aleš Uhlíř)     60-62

Povrchový výzkum
9.    Štefan Janšák – Československý průkopník povrchového sběru a archeologie krajiny (Dalibor Kolbinger)    63-95

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
10.    Přátelská vzpomínka na Jaroslava Kučeru (*1959 - † 2012) z Náměště na Hané (Tomáš Přidal)    96
11.    Za muzejníkem Václavem Měsícem (Dalibor Kolbinger – Ondřej Machálek)     97-99