ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 16/2016

Obsah AMS XVI - 2016

Ze života pobočky
1.    XXXV. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko v Kozlovicích (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Jiří Tichánek – Aleš Uhlíř)    2-6
2.    Návrh obsahu Supplément Zpráv ČAS - (podzim) 2017 s názvem Dobrovolníci v archeologii na Moravě (Dalibor Kolbinger)    6-7
3.    Vzpomínka na pana Pavla Rýce – amatérského archeologa a člena Archeologického klubu v Příboře. (*30. 10. 1948 v Novém Jičíně, † 2. 3. 2016 v Životicích u Nového Jičína) (Daniel Fryč)     7-8
4.    Nové archeologické muzeum v Provodově (Ladislava Hradilová – Dalibor Kolbinger)    9-12
5.    A co na to říká autor expozice M. Černý    12-13

Nálezové zprávy – diskuse
6.    Záhadná archeologická lokalita na Kyjovsku – co bylo možné spatřit koncem 19. století a co můžeme vidět dnes (Ladislav Kandrnál)    14-23
7.    Jan Přibyl a Chvalčov (Marie Langová)    24-25
8.    Doplněk k předchozímu textu (Dalibor Kolbinger)    25-26
9.    Tři málo známé středověké tvrze na katastru města Ostravy (Jiří Tichánek)    27-41
10.    Listovitý pěstní klín z Polanky nad Odrou ve světle nejstarších památek přítomnosti člověka na Ostravsku (Aleš Uhlíř)    42-47
11.    Neobvyklý pazourek z Cvilína (Šelenburku) (Aleš Uhlíř)    47-51
12.    Nové nálezy z mladého paleolitu z území Napajedelské brány (Jan Vokáč)    51-54
13.    Drobné epigrafické památky v Buchlovicích (Martin Žižlavský)    55-59

Hypotézy – diskuse
14.    Ještě k názvu Lubina a Kopřivnice (Igor Jalůvka)    60-63

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
15.    Za Václavem Růžičkou (Jiří Doležel)    64-67
16.    Zprávy o nálezech archeologických památek na Úsovsku v historické práci Jakuba Lolka (Karel Faltýnek)     67-69
17.    Kronika panství úsovského. Vypravuje Jakub Lolek, řídící učitel ve Zvoli (připravil Karel Faltýnek)    69-74
18.    Doplňky k historii archeologického bádání na východní Moravě III (Dalibor Kolbinger)    74-138

Aktuální zprávy
19.    Návštěva Archeoparku v Pavlově (Ladislav Jurášek)    139-140
20.    Pozvánka do „hornické“ krajiny Jeseníků (Zdeněk Kohoutek)    140-142
21.    Expedice Chřiby putovala po staré dálnici (Bořek Žižlavský)    142-145
22.    Výlety za historií a archeologií (Bořek Žižlavský)     145-151
23.    Co nového v Odrách (pozvánka) (Květoslav Wiltsch)    151