Dušan Cendelín

Staré komunikace

Staré komunikace (nákladem vlastním 1999, 127 stran, 69 obrázků v textu)

více informací

Stanoviště v kronikách a jiných historických pramenech

Stanoviště v kronikách a jiných historických pramenech (vydala obec Stanoviště na Moravě 2014, 125 stran z toho 26 stran obrazových příloh)

více informací

Polensko a staré pozemní komunikace

Polensko a staré pozemní komunikace (nakladatelství Linda Polná 2003, 75 stran, 26 obrázků v textu) Souhrné řešení historických cest na česko-moravském pomezí v okolí města Polná. Práce zahrnuje i pokus o zachycení vývoje půdorysu městské zástavby, formující lokální dopravní síť. Jedna z kapitol se věnuje etymologii toponym teoreticky...

více informací

Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku

Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku - spoluautoři Pavel Bolina, Dušan Adam (vydalo město Jevíčko 2010, 86 stran, 56 obrázků v textu)

více informací

Historická komunikace Třebíč–Polná

Historická komunikace Třebíč–Polná – Nástin vývoje a přesná lokalizace v krajině (nakladatelství Linda Polná 2010, 40 stran, 26 obrázků v textu) Přesné zachycení historického  pozemního spoje mezi významnými středověkými městy západní Moravy a pomezím Čech a Moravy. Důraz je kladen i na alternativy tohoto spoje, které se značně odlišovaly od...

více informací

Provodovsko

Provodovsko – Vztah současného a zaniklého osídlení k historickým pozemním komunikacím a aplikace antropogenních zemních tvarů při průzkumu některých lokalit tohoto mikroregionu východní Moravy (nákladem vlastním 2002, 66 stran, 30 obrázků v textu)

více informací

Severní cesta

Severní cesta (nákladem vlastním 2017, 145 stran, 137 obrázků v textu)

více informací