Bořek Žižlavský

Chřiby záhadné a mytické 1 - 5 (Uherské Hradiště 2003 - 5)

Knižní pentalogie z let 2003-2005 kolektivu autorů – členů sdružení Expedice Chřiby – nás přivádí do pohoří Chřiby, ležícího na rozhraní Moravského Slovácka, Hané a Valašska. Provádí čtenáře po jeho historických, přírodních a národopisných zajímavostech a místech, které expedice během těchto let navštívila a zdokumentovala. Pentalogie je bohatě...

více informací

Kaple sv. Barbory a vrch Modla (Libice nad Cidlinou 2004)

Nevelká publikace (turistický průvodce) určená pro návštěvníky je prvním počinem svého druhu, který se samostatně zabývá historií kaple sv. Barbory na vrchu Modla, v sousedství hradu Buchlova. Doplňují ji zmínky o zdejších slavných poutích, přehled pohřbů v jejích hrobkách a více fotografií. Vydalo nakladatelství Gloriet s.r.o.

více informací

Chřiby – po hradských cestách (Buchlovice, 2011)

Publikace je dalším počinem vydaným v knižní řadě Chřibů záhadných a mytických (viz výše). Členové Expedice Chřiby tentokrát putují po stopách někdejšího významného badatele, publicisty a archeologa P. Františka Přikryla. Ten koncem 19. století navštívil pověstná místa spojená s cyrilometodějskou tradicí na Moravě a na Slovensku, která popsal ve...

více informací

Chřiby – hledání hrobu sv. Metoděje (Buchlovice 2012)

Hledání hrobu sv. Metoděje vzbuzuje pozornost mnohých archeologů, historiků a badatelů odedávna až dodnes. Knize předcházel v devadesátých letech 20. století seriál otištěný ve Slováckých novinách a v Malovaném kraji z pera obou autorů. Kniha s velkým počtem fotografií a dokumentů nás provází mnoha místy ve Chřibech a v širokém okolí, spojenými s ...

více informací

Chřiby – stopami dálnice (Buchlovice 2016)

Za první republiky projektovaná a za republiky druhé a tzv. protektorátu budovaná dálnice, která měla spojit východ se západem republiky, se začala stavět i v pohoří Chřibů. Publikace popisuje historii budovaného chřibského dálničního úseku a provází po všech dochovaných stavbách v této oblasti – mostech, propustcích, náspech, terénních úpravách...

více informací

Chřiby – studánky vyprávějí příběhy I - III (Buchlovice 2014 - 5)

Trilogie je dalším z počinů členů Expedice Chřiby vydaných v řadě Chřibů záhadných a mytických, které předcházel seriál uveřejňovaný ve Slováckých novinách. Představuje více než dvě stě studánek a pramenů pitné vody, včetně několika minerálních, navštívených v oblasti pohoří Chřibů. Mnohé z pramenů doprovází zajímavý příběh či pověst, jiné byly...

více informací

Buchlov – historie a příběhy hradu (Hýsly 2006)

Kniha o více než dvou stech stranách seznamuje s úplnou historií hradu Buchlova, s jeho základním stavebním vývojem, jeho majiteli, jejich osudy a s pověstmi. Zmíněny jsou i příběhy z bezprostředního okolí hradu, vztahující se např. k časům českého národního obrození. Kniha je doplněna velkou řadou současných a historických fotografií a dokumentů...

více informací

Buchlovický kroj v proměnách času (Buchlovice 2014)

Kniha mapuje bohatou historii a vývoj buchlovického kroje od nejstarších dob po současnost. Popisuje podrobně jeho součásti, výrobní materiál, zdobení, postup oblékání, žehlení a využití při nejrůznějších všedních i slavnostních příležitostech. Je bohatě doplněna současnými a dobovými fotografiemi od druhé poloviny 19. století nejen z Buchlovic,...

více informací

Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin (Hýsly 2005)

Publikace shrnuje dosavadní poznání o opevněném hradisku sv. Klimenta u Osvětiman ve chřibských lesích, které je opředeno mýtem cyrilometodějské tradice. Všímá si zejména jeho augustiniánské minulosti od poloviny 14. století i dosud plně neobjasněného zániku, který je přisuzován útoku moravských husitů, sídlících v táboře u blízkých Nedakonic....

více informací

Po stopách buchlovského mordu (Buchlovice 2001)

Publikace popisuje osudový příběh a události spojené s dramatickými úmrtími někdejších majitelů buchlovského panství, bratrů Zikmunda ze Zászřizl a Jindřicha Prakšického ze Zástřizl, které se udály v letech 1581-1582. Prostřednictvím dalších nalezených dokumentů se snaží objasnit tyto události, které jitřily mysl mnoha někdejších historiků a...

více informací

Vyprávění o křížích, sochách a božích mukách v Buchlovicích (Buchlovice 2000)

V katastru městyse Buchlovice se nachází kolem třiceti drobných pamětihodností, z nichž je více než jedna polovina vyhlášenými nemovitými kulturními památkami. Vedle úplného přehledu těchto staveb nabízí publikace jejich historii a zachované pověsti, které se k nim váží. Vydala ji obec Buchlovice.

více informací

Chřiby – strážci středního Pomoraví (Praha 2015)

Kniha přináší povídání o historii a pověsti chřibského regionu. Je rozčleněna do několika tematických kapitol doplněných řadou fotografií a dokumentů. Jedná se o výběr textů z předchozích publikací Expedice Chřiby z řady Chřibů záhadných a mytických (2003-2005), představující tentokrát tuto oblast čtenáři z celé České republiky. V ediční řadě...

více informací

Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů (Vizovice 2009)

Kniha kolektivu autorů vznikla jako reprezentační publikace vizovické likérky R. Jelínek. Její první část přináší úplnou historii významného turistického letoviska s chatou Klubu českých turistů na Bunči a dalšího chřibského letoviska Kamínky, ležící na severozápadním svahu pohoří. V další části se projdeme několika významnými, zajímavými a...

více informací

Moje Buchlovice (Buchlovice 2005)

Kniha s velkým množstvím fotografií a dalších dokumentů byla vydána městysem Buchlovice jako reprezentační velkoformátová publikace. Svým zpracováním a bohatým obsahem se vymyká běžným monografiím obcí, psaným podle stejné šablony většinou profesionálními historiky a archiváři. Doplňují ji vzpomínky pamětníků. Knihu vydal městys Buchlovice.

více informací

Putování po starých hospodách v Buchlovicích a okolí (Buchlovice 2001)

Publikace mapuje historii někdejších hostinců, restaurací a náleven v Buchlovicích a v jejich katastru, včetně podniků tohoto druhu v letovisku Smraďavka a na hradě Buchlově, v krátkosti i do současnosti. Obsahuje spoustu starých fotografií, kreseb a dalších materiálů. Zmíněna jsou i zařízení tohoto druhu, v minulosti již zaniklá. Publikaci vydala...

více informací

Z kraje pod Buchlovem – pohádky a pověsti (Buchlovice 2012)

Kniha doplněná fotografiemi přináší pověsti vztahující se ke čtrnácti vesnicím v Podchřibí, které tvoří spolupracující Mikroregion Buchlov. Byla vydána Místní akční skupinou Mikroregionu Buchlov a je součástí reprezentačního souboru společně s doprovodným, téměř hodinovým filmem na DVD, vytvořeným firmou SKYFILM Prostějov ve spolupráci s herci...

více informací

Muž, který viděl démona (Praha 2015)

Publkace tvoří soubor samostatných kapitol, které nabízejí podivuhodné příběhy z oblasti Moravského Slovácka s výjimkou jednoho, směřujícího na českou horu Říp. Ostatní příběhy přivádějí čtenáře do kaple sv. Barbory s démonickým přízrakem, na hrad Buchlov s černou paní a s tajemnými chodbami, do Nivnice za prastarým zvonem, jehož nápis nebyl dosud...

více informací