ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 15/2015

Obsah AMS XV - 2015

Ze života pobočky
1.    XXXIV. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko v Holešově (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Bořek Žižlavský – Milan Popíšilík)    2-5
2.    Vzpomínka na Jana Galatíka (Antonín Galatík)    5-10
3.    O (nejen) lidech kolem Archeologického klubu v Příboře (Aleš Uhlíř)    10-15
4.    Setkání v muzeu souvků v Bolaticích (Aleš Uhlíř)     15-17
5.    Přednáška k historii Bítova na Novojičínsku (Jiří Tichánek – Ladislav Jurášek)    18-20

Nálezové zprávy – diskuse
6.    Archeologické nálezy a lokality na katastru obce Žádlovice (Karel Faltýnek)     21-47
7.    Nový Jičín - Loučka, Kaní Hůra  (sídliště?) (Radek Johančík)    48-50
8.    „Nedokončené“ barokní opevnění na Chumku u Koryčan (Ladislav Kandrnál)    51-55
9.    Hraniční kameny z roku 1727 na rozmezí krnovského a bruntálského panství (Jiří Peterka)    56-61
10.    Zaniklý zámek v Horních Třanovicích (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek)     62-68
11.    K historii a lokaci středověkého hrádku v Bítově, okr. Nový Jičín (Jiří Tichánek – Ladislav Jurášek)    69-79
12.    Otazníky kolem hrádku v Příboře (Jiří Tichánek – Jan P. Štěpánek)     80-105
13.    Agrární hromady a valy v Miloticích nad Opavou (Nízký Jeseník) (Aleš Uhlíř)    106-113
14.    Dvě zaniklé sepulkrální památky z Buchlovic (Martin Žižlavský)    114-116

Hypotézy – diskuse
15.    O původu jména Lubina (Igor Jalůvka)    117-124
16.    Hraniční kámen nebo poštovní směrník v Jindřichově (Alexej Šimoňák)    124-125

Povrchový sběr – výzkum 
17.    Osobnosť Františka Javorského a jeho prínos archeológii Spiša (Marián Soják)    126-127

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
18.    Doplňky k historii archeologického bádání (zvláště po roce 1945) na východní Moravě II (Dalibor Kolbinger)    128-200

Aktuální zprávy
19.    Pravěk, to jsou především lidé, nikoliv pouhé věci a kultury (Jan Padych)    201-204
20.    Malíř pravěkých rekonstrukcí Arnošt Hanák (Aleš Uhlíř)    204-208
21.    Příběhy našich kronik a zábavné vlastivědy pro děti: Dva projekty, které během jednoho roku zaměstnaly Marii Šulákovou z Veselíčka na Přerovsku (Marie Šuláková)    208-213
22.    Expedice Chřiby završila svou trilogii o studánkách Chřibů (Text: Bořek Žižlavský; Foto: Bořek Žižlavský – Ivo Hubík)    213-216
23.    S historickou společností a expedicí na Holém kopci (Bořek Žižlavský)    216-219
24.    Nadšený vlastivědný pracovník – rodák a patriot z Rajnochovic PhDr. Jindřich Pleva (1928–2005) (Zdeněk Smiřický)    219-223
25.    Za PhDr. Josefem Novosadem z Podhradní Lhoty (Dalibor Kolbinger)     223-226
26.    Nové muzeum v Prosenicích u Přerova (Milan Pospíšilík)    226-229
27.    Drahanskou vrchovinou ve stopách Ervína Černého (Dáša Zouharová)     229-231
28.    Odešel štramberský historik a patriot Josef Adamec (Jiří Tichánek)    232-233