Pokyny pro dopisovatele AMS

Vážení autoři, dovoluji si Vás požádat o dodržení několika zásad, které nám usnadní naši práci s rukopisy, kterou, jako vše ostatní,  provádíme s mou ženou sami.

Texty prosíme dodat:

  1. Buďto osobně, vytištěné na papíře a současně na nosiči CD ROM.
  2. Je možné je také zasílat elektronickou poštou.

Nejlépe jako prostý základní text (písmo normální Times New Roman 12 bodů) bez jakýchkoli grafických úprav, nezalamované do odstavců, slova na konci řádku nerozdělovat,  odstavce oddělit klávesou Enter.

Obrazové přílohy  (plánky, kresby, fotografie):

  • dodejte stejným způsobem naskenované (JPG) s rozlišením nejméně 300 dpi. Nejlépe přímo zapracované do textu.

Pokud je budete dodávat zvlášť, naznačte místo v textu, kde mají být umístěny.

Nezapomeňte na komentář k jednotlivým obrázkům.

Pokud si přejete u vašeho příspěvku cizojazyčné résumé, dodejte nám překlad do příslušného jazyka. Sami překlady nezadáváme, je to drahé.

Doporučení námětů pro zpracování: uvítáme zejména seriozní nálezové zprávy (doplněné kvalitními ilustracemi), diskusní příspěvky, krátká sdělení, články o historii neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku, různé informace (jsou kořením každého periodika), rešerše ze zahraničního a jiného tisku o nových archeologických objevech ve světě (dosud se nám nedaří získat vhodné dopisovatele).

Uvítáme také konkrétní zájem o umístění našich textů na Internet, případně jinou spolupráci.

Zároveň Vás chceme požádat, abyste si dobře rozvážili, zda je Váš příspěvek dostatečně zralý k uveřejnění v AMS – předpokladem je přiměřená míra autorské sebekritiky a také jazyková kultura. Někteří přispívatelé nám působí velké obtíže značným množstvím chyb, jazykových a grafických (u některých přispívatelů jsou jich desítky v jednom článku) nepřesností. Bohužel není v našich silách ověřovat, zda jsou všechny uvedené údaje pravdivé. Ve sporných případech si redakční rada vyhrazuje právo příspěvek vrátit k přepracování.

 

Příspěvky pro AMS zasílejte na adresu:

Dalibor Kolbinger, Višňovce 1094, 768 24 Hulín

E-mail: d.kolbinger@seznam.cz

Případně je můžete zaslat redakční radě prostřednictvím některého člena výboru pobočky ČAS.

 

Termín uzávěrky pro příští čísla AMS je vždy do konce října příslušného roku.

Prosíme o jeho dodržení. Je to důležité! Nedodržení termínu vyvolává velké nesnáze.

 

  • Dalibor Kolbinger