Publikace

Intenzivní a soustředěná práce našich členů v regionech byla již v minulosti korunována vydáním několika (knižních) publikací. Konkrétní případy nalézáme v oblasti působení příborského a rýmařovského kroužku. V tomto směru odkazujeme zvídavého čtenáře na připravená Suplementa ČAS o „Dobrovolnících na Moravě“ nebo také na část „Z historie“, kterou budeme postupně vytvářet.

Možnosti vydání samostatné publikace byly před rokem 1989 hodně omezené. Podobné to bylo také v oblasti působení našich profesionálních kolegů.

Nově se situace změnila. Zvláště pro naše profesionální kolegy, kde jsou možnosti publikace opravdu nevídané.

I v naší oblasti se situace vyvíjí k lepšímu. Ne snad proto, že bychom odněkud dostávali nějaké peníze. Prostředky získávají naši členové jiným způsobem. Komplikovaným, odlišným, případ od případu, díky své kreativnosti, iniciativě a vytrvalosti. Své vykonává i fakt, že naši potencionální dárci ochotně dávají peníze do projektů týkajících se určitého místa, regionu.

Novinkou ve způsobu vydávání publikací je možnost jejich vydávání v elektronické podobě. Takové knihy Vám celé zprostředkovat nemůžeme, ale můžeme Vám poskytnout adresu, na které jsou k dispozici.

Vydávání vlastních publikací, spolu s dlouhodobou existencí našeho periodika, dokumentuje nejlépe potenciál obsažený v archeologii vykonávané na bázi dobrovolnictví.

(DK)

Věteřovské osídlení Hulínska

Společná práce Dalibora Kolbingera a Jany Stuchlíkové s názvem „Věteřovské osídlení Hulínska“ byla otištěna v Supplémetech Zpráv ČAS č. 12 v roce 1991 Z této doby si pamatuji, že nastal problém otisknout ji, když spoluautorem byl amatér. To bylo doposud neslýchané! Nakonec byl tento problém překonán. 

více informací

Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů

Zatím mou nejdůležitější prací je kniha s názvem: „Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů. Katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora.“ Knihu jsem vydal v roce 2013 vlastním nákladem. Kniha je složena z několika částí:

více informací

Chřiby záhadné a mytické 1 - 5 (Uherské Hradiště 2003 - 5)

Knižní pentalogie z let 2003-2005 kolektivu autorů – členů sdružení Expedice Chřiby – nás přivádí do pohoří Chřiby, ležícího na rozhraní Moravského Slovácka, Hané a Valašska. Provádí čtenáře po jeho historických, přírodních a národopisných zajímavostech a místech, které expedice během těchto let navštívila a zdokumentovala. Pentalogie je bohatě...

více informací

Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku (2005)

Bohatě ilustrovaná obšírná "encyklopedie" šlechtických sídel regionu Frýdecko-Místecko navazuje na předchozí titul Šlechtická sídla na Novojičínsku. Jednotlivá hesla poskytují zpravidla velmi kvalitní obrazové a textové informace o sídle, přehled historie a držitelů sídla. Kniha je doplněna plánky lokalit a namnoze i jejich kresebnými...

více informací

Kaple sv. Barbory a vrch Modla (Libice nad Cidlinou 2004)

Nevelká publikace (turistický průvodce) určená pro návštěvníky je prvním počinem svého druhu, který se samostatně zabývá historií kaple sv. Barbory na vrchu Modla, v sousedství hradu Buchlova. Doplňují ji zmínky o zdejších slavných poutích, přehled pohřbů v jejích hrobkách a více fotografií. Vydalo nakladatelství Gloriet s.r.o.

více informací

Šlechtická sídla na Novojičínsku (2003)

Vyčerpávajícím způsobem dokumentuje slovem i obrazem historii bývalých panských sídel na Novojičínsku, ve většině případů od první dochované zmínky až po zánik sídla, či u existujících až do současnosti (celkem 64 míst). Pojednává o šlechtických sídlech - tedy hradech, zámcích, tvrzích, svobodných dvorech, včetně dalších DSO.

více informací

Staré komunikace

Staré komunikace (nákladem vlastním 1999, 127 stran, 69 obrázků v textu)

více informací

Chřiby – po hradských cestách (Buchlovice, 2011)

Publikace je dalším počinem vydaným v knižní řadě Chřibů záhadných a mytických (viz výše). Členové Expedice Chřiby tentokrát putují po stopách někdejšího významného badatele, publicisty a archeologa P. Františka Přikryla. Ten koncem 19. století navštívil pověstná místa spojená s cyrilometodějskou tradicí na Moravě a na Slovensku, která popsal ve...

více informací

Z historie včelařského spolku ve Štramberku

Anotace: Včelařský spolek ve Štramberku byl založen v roce 1911. Základním pramenem byly především dokumenty, které byly soustředěny u předsedy spolku. Cenným materiálem k historii štramberských včelařů byl i strojopis p. Ladislava Bartoně: „Kronika kronika včelařského spolku“ z roku 1990.

více informací

Chřiby – hledání hrobu sv. Metoděje (Buchlovice 2012)

Hledání hrobu sv. Metoděje vzbuzuje pozornost mnohých archeologů, historiků a badatelů odedávna až dodnes. Knize předcházel v devadesátých letech 20. století seriál otištěný ve Slováckých novinách a v Malovaném kraji z pera obou autorů. Kniha s velkým počtem fotografií a dokumentů nás provází mnoha místy ve Chřibech a v širokém okolí, spojenými s ...

více informací

Dalibor Kolbinger

Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů. Příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska.   Drobná publikace vydaná jako součást Knihovničky Holešovska v roce 2018 se vrací k předchozí knize s názvem „Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů.

více informací

Šostýn

Anotace: Tato brožura poprvé širší veřejnost seznámila s historií hradu Šostýna, jehož zbytky se nacházejí nad městem Kopřivnicí. Především nás seznámí s prvními vykopávkami, které zde uskutečnil ve třicátých letech 20. století Klub českých turistů a s novými archeologickými výzkumy z let 1988 - 1989. Významným objevem byl nález bergfritu – věže,...

více informací

Selské povstání na hukvaldském panství roku 1695 (1695 – 1995)

Anotace: Knížka popisuje příčiny průběh a závěr největší selské rebelie na Moravě, která proběhla v době, kdy v Plzni vrcholil proces s Janem Sladkým – Kozinou. Proti krutému feudálnímu útisku se tehdy vzbouřilo všech třicet obcí hukvaldského panství a v počtu 1500 mužů se srotilo u tzv. Váňova kamene na hranicích panství mezi Kopřivnicí a...

více informací

Chřiby – stopami dálnice (Buchlovice 2016)

Za první republiky projektovaná a za republiky druhé a tzv. protektorátu budovaná dálnice, která měla spojit východ se západem republiky, se začala stavět i v pohoří Chřibů. Publikace popisuje historii budovaného chřibského dálničního úseku a provází po všech dochovaných stavbách v této oblasti – mostech, propustcích, náspech, terénních úpravách...

více informací

Hrad panství Šostýn (2008)

Jak již sám název publikace prozrazuje, jde o knihu, která pojednává uceleně (monografie) o historii a osudech středověkého hradu Šostýna (k. ú. Kopřivnice včetně obcí, které pod šostýnské panství ve své době spadaly. Jde o první takto detailně zpracovanou historii této lokality. Kniha v pevné vazbě obsahuje 400 stran A4.

více informací

Symbol slovanského živlu - Tajuplný Radegast

Anotace: Snad není nikdo, kdo by neznal horu Radhošť a boha Radegasta na jejím temeni. Právě Radegastovi je věnována tato brožura. Již názvy jednotlivých kapitol ukazují na obsah knihy – Bůh slunce, války a vítězství, Radegast historický, Bůh pobaltských Slovanů, Radegast jako modla, Radegast jako bůh, Radegast jako legenda, Podzemí Radhoště,...

více informací

Chřiby – studánky vyprávějí příběhy I - III (Buchlovice 2014 - 5)

Trilogie je dalším z počinů členů Expedice Chřiby vydaných v řadě Chřibů záhadných a mytických, které předcházel seriál uveřejňovaný ve Slováckých novinách. Představuje více než dvě stě studánek a pramenů pitné vody, včetně několika minerálních, navštívených v oblasti pohoří Chřibů. Mnohé z pramenů doprovází zajímavý příběh či pověst, jiné byly...

více informací

Kočáry Schustala - Kopřivnice: Kutschen Schustala - Nesselsdorf = Schustala - Kopřivnice Coaches

Anotace: Velká, výpravná kniha je vlastně encyklopedií výroby kočárů firmy Schustala a comp., ze které postupem doby vznikla pozdější továrna Tatra v Kopřivnici. Využitím skleněmných desek pozitivů uložených v podnikovém archivu Tatry tak vzniklo ucelené album zachycující výrobu až do doby, kdy zde byl vyroben první automobil Präsident.  Nejsou to...

více informací

Stanoviště v kronikách a jiných historických pramenech

Stanoviště v kronikách a jiných historických pramenech (vydala obec Stanoviště na Moravě 2014, 125 stran z toho 26 stran obrazových příloh)

více informací

Buchlov – historie a příběhy hradu (Hýsly 2006)

Kniha o více než dvou stech stranách seznamuje s úplnou historií hradu Buchlova, s jeho základním stavebním vývojem, jeho majiteli, jejich osudy a s pověstmi. Zmíněny jsou i příběhy z bezprostředního okolí hradu, vztahující se např. k časům českého národního obrození. Kniha je doplněna velkou řadou současných a historických fotografií a dokumentů...

více informací

Historie vodní tvrze ve Velké Polomi (2008)

Kniha popisuje významnou kulturní památku Opavska. V jádře gotická zřícenina čtyřkřídlé vodní tvrze s historií spadající až do konce 13. století a sousední v jádře renesanční objekt bývalé panské sýpky, pivovaru a tzv. panského domu. Do historie tvrze se výrazně zapsal rod Donátů z Velké Polomi, Bruntálských z Vrbna, Pražmů z Bílkova a Vlčků z ...

více informací

Významné objevy a nálezy příborských archeologů v Poodří ve fotografiích

Publikace prezentuje nálezy kamenných artefaktů především ve fotografiích. Popsány jsou nově objevené lokality na Bílovecku,  Fulnecku a v okolí Studénky (od paleolitu, včetně pozdního paleolitu, po neolit).

více informací

Významné osobnosti města Štramberka

Anotace: Kniha popisuje významné osobnosti města Štrambereka. Především vzpomíná těch, kteří se zasloužili větší či menší měrou o propagaci městečka pod Trúbou. Život a dílo připomínají osobnosti jako k. j. Maška, Dr.

více informací

Rodáci (I) – významné osobnosti Kopřivnice

Anotace: Město Kopřivnice dalo kulturnímu světu mnoho významných osobností. Vzpomeňme namátkou světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana, Akademického malíře Josefa Treuchela, nezapomenutelného olympionika Emila Zátopka, automobilového závodníka Josefa Veřmiřovského, konstruktéra Hanse Ledwinku, zakladatele továrny na hliněné zboží Ignáce...

více informací

Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku

Před rokem 2002 byla, při příležitosti 750. výročí založení města, připravována kniha „Dějiny města Příbora“, která měla původně obsahovat i krátkou kapitolu o pravěku. Po nedohodě s autorem knihy se Jan Diviš – neprofesionální archeolog a člen Archeologického klubu v Příboře – rozhodl sepsat vlastní knihu s výše uvedeným názvem, která by doplnila...

více informací

Stránky