ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 12/2012

Obsah AMS XII - 2012

Ze života pobočky
1.    XXXI. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko, proběhlo v Příboře (Text: Jaromír Polášek; Foto: Jiřina Polášková – Jiří Tichánek – Milan Pospíšilík – Bořek Žižlavský)    4-9
2.    Zájezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko a Jihlavsko (Daniel Fryč)    10

Nálezové zprávy – diskuse
3.    Hradisko na Brdě, k. ú. Řetechov ve Vizovských vrších (Miroslav Černý – Dalibor Kolbinger)    11-23
4.    K archeologickým nálezům mincí z lokalit Příbor a Starý Jičín. Jde o historii, anebo o pozůstatky numismatických sbírek ? (Igor Jalůvka)    24-32
5.    Rybniční soustava na Bánovském potoce (Ladislav Kandrnál)     33-40
6.    Hrádek Hostašov (Ladislav Kandrnál)    41-44
7.    Povrchové nálezy v severním okolí Opavy (Pavel Kejval – Vojtěch Wertlich)    45-51
8.    Nový nález kamenného sekeromlatu z Kvasic  a shrnutí zdejšího nejstaršího osídlení (Petr Klapil)    52-53
9.    Zámecký park v Kvasicích vydal svědectví z dávné historie (Petr Klapil)    54-59
10.    Beňov a Prusy ve světle archeologických pramenů (Dalibor Kolbinger – Zdeněk Schenk)    60-72
11.    Záhadný hrádek na Kozinci v Čeladné (Antonín Obůrka)    73-76
12.    (Ne)zaniklé tvrziště v Polouvsí. 25 let od znovuobjevení polouveského sídla (Jan P. Štěpánek)    77-88
13.    Výskyt historické strusky v řečišti Ostravice (Aleš Uhlíř)    89-92
14.    Předběžná zpráva o objevu žárového pohřebiště z doby římské (Roman Vrbíček)    93-97
15.    Renesanční náhrobky v kostele sv. Martina v Buchlovicích (Bořek Žižlavský)    98-106

Aktuální zprávy
16.    Dopis slečny Mgr. Lucie Augustinkové  (Lucie Augustinková – Jiří Tichánek – Jan P. Štěpánek – Dalibor Kolbinger)    107-113
17.    Vzpomínka na Miloše Čižmáře (Dalibor Kolbinger)    114-115
18.    Vzpomínka na slovenského průkopníka archeologického průzkumu krajiny Antona Petrovského-Šichmana (Dalibor Kolbinger)    116-120

Z historie neprofesionální archeologie  na Moravě a ve Slezsku
19.    Příspěvek k publikační činnosti mohelnického neprofesionálního archeologa Hanse Morawka (Karel Faltýnek – Hildegarda Kaplová)    121-122
20.    Z archeologických  deníků Jindřicha Spáčila (Petr Klapil)    123-128
21.    Doplňky k historii neprofesionální archeologie (po roce 1945) na východní Moravě (Dalibor Kolbinger)    129-144