Jak nás kontaktovat

Pražská adresa ČAS:
Česká archeologická společnost, Archeologický ústav AV ČR
Letenská 123/ 4 , 118 01 Praha 1

Předseda pobočky pro Moravu a Slezsko:
Dalibor Kolbinger
Višňovce 1094, 768 24 Hulín
E-mail: info@archeologie-ms.cz

Použijte:
a) při podávání přihlášky do ČAS
b) při objednávce AMS