ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 3/2003

Obsah AMS III - 2003

1.    Slovo úvodem (Dalibor Kolbinger)    5

Ze života pobočky
2.    XXII. setkání členů pobočky pro severní Moravu a Slezsko v Olomouci, dne 24. května 2003 (Jaromír Polášek) 6-7
3.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za volební období 2001 – 2003 (Dalibor Kolbinger) 7-9
4.    Objevy členů příborského archeologického kroužku během 30 let (Jan Diviš) 9-22
5.    Zemřel Udo Wanderburg (Ivan Motýl – Jaromír Polášek)    22

Nálezové zprávy - diskuse
6.    Žermanice v pravěku (Ladislav Michálek)    23-28
7.    Pravěk v Těrlicku – Hradišti (Milan Boris – Ladislav Michálek – Radka Jelínková) 28-32
8.    Středověký hrádek v Kozlovicích? (Milan Boris – Monika Slováčková – Dalibor Figel) 32-34
9.    Ježov (Michal Baščan)    34-35
10.    Náhrobní kameny na Moravě – kostel v Ježově (Michal Baščan)    35-36
11.    Štípaná kamenná industrie z nových „příborských a závišických“ lokalit (Jan Diviš) 36-39
12.    Počátky osídlení katastru obce Radvanice (Aleš Drechsler)    39-41
13.    Železářská výroba v Rudníku u Ratíškovic (Jan Galatík)    41-50
14.    Laténské sídliště Na hrádku u Kojetína, okr. Přerov (Miloš Hlava – Jan Vražina) 51-52
15.    Drobné doplňky k laténským sídlištím na Prostějovsku II (Miloš Hlava)    53-56
16.    Pátrání po zmizelé tvrzi v Količíně (Dalibor Kolbinger – Jiří Janál)    56-59
17.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů IIIa. Pozůstatky pravěkého osídlení v povodí říčky Bystřičky – Hostýn (Dalibor Kolbinger) 59-124
18.    Astronomické souvislosti Králova stolu (Stanislav Štěrba)    124-147
19.    Polykulturní pravěká a středověká lokalita u Rešic (Milan Vokáč)    147-151
20.    Na Tabarkách ve Chřibech (Bořek Žižlavský)    151-153
21.    Plavení dřeva v Moravskoslezských a Slezských Beskydech v souvislosti se zaniklou hutní produkcí (Jaromír Polášek) 154-174
22.    Založili Hückenwagenové hukvaldský hrad? (Jaromír Polášek – Jiřina Polášková) 174-183
23.    Jednou z nejstarší obcí na Místecku byla Bruneswerde (Jaromír Polášek)    183-185
24.    Frýdecké podzemí (Jaromír Polášek – Jiřina Polášková)    185-199

Hypotézy – diskuse
25.    Narodil se Jan Jiskra z Brandýsa v Děrném u Fulneku ? (Jiří Tichánek)    200-204
26.    Wogastisburk – známý neznámý (František Soukup)    205-206

Z historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
27.    Od pravěkých nálezů k povídkám (Petr Klapil)    207-208
28.    Za Ing. Janem Janáskem (Jiří Janál)    208-210
29.    Kompilace. Skoroúvaha na historiografické téma (Dušan Cendelín)    210-211
30.    Amatéři, profesionálové, moje žena a Schliemannův efekt (Dušan Cendelín) 212-213

Aktuální zprávy
31.    K výstavě „Staré časy městečka Kvasice (Dalibor Kolbinger)    214-215
32.    Z valné hromady Historické společnosti Starý Velehrad (Bořek Žižlavský)    215-216
33.    Rekonstrukce a experiment v archeologii (Dalibor Kolbinger)    216-217
34.    Expedice Chřiby (Dalibor Kolbinger)    217-218
35.    XXIII. výroční setkání členů ČAS, pobočky pro severní Moravu a Slezsko, proběhne v Hornickém muzeu v Ostravě (Jaromír Polášek) 218-219

Doporučená literatura
36.    Šlechtická sídla na Novojičínsku právě vyšla (Jaromír Polášek) 220-221
37.    Sborník Práce a studie Muzea Beskyd č. 12 (Petr Juřák)    221-223
38.    Nemělo by chybět ve vaší knihovně (Jaromír Polášek)    223-225