Společné projekty

Příprava suplement Zpráv ČAS o dobrovolnících v archeologii na Moravě

Myšlenkou zpracovat historii neprofesionální archeologie na Moravě se zabýváme v našem malém kolektivu již od samých počátků IZ – AMS. Různé texty tohoto zaměření naleznete na stránkách našich periodik na více místech. Zvláště v AMS VII, kdy bylo toto téma ústřední myšlenkou naší archeologické výstavy uspořádané v Kopřivnici v roce 2007. Podobně v...

více informací

Webové stránky pobočky

Diskuse nad vznikem našich www stránek je staršího data. Konkrétní obrysy získala po našem setkání v roce 2016. Od myšlenky k realizaci je ovšem dlouhá cesta. Na ní je zapotřebí odstranit řadu nelehkých překážek.

více informací