Centrála ČAS

Oznámení ČAS

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S přijetím tohoto nařízení je spojena povinnost spolků zajistit souhlas svých členů se zpracováním osobních údajů pro účely činnosti spolku. Připojený tiskopis vyplňte prosím čitelně, podepište a pošlete na...

více informací