Ze starší historie

Ze starší historie spolčování archeologů na Moravě

Vznik a fungování našeho spolku – regionální pobočky pro severní Moravu a Slezsko při České archeologické společnosti – dříve Československé společnosti archeologické při ČSAV, souvisí pochopitelně s existencí celé ČAS (ČSSA), ale inspirace k ní vychází z minulosti ještě mnohem starší.

více informací

Archeologický spolek Starý Velehrad

Mezi naše starší předchůdce působící na Moravě náleží i Archeologický spolek Starý Velehrad. Pod tímto názvem se ve skutečnosti skrývá několik spolků existujících v různých dobách a působících na více místech, z jejichž práce je dodnes znám časopis Sborník Velehradský (1 až 3. řada).

více informací

Moravský archeologický klub

Jiný, snad archeologům nejznámější spolek orientovaný tentokráte přímo na archeologii, byl Moravský archeologický klub (MAK) založený v roce 1906 v Brně. V roce 1906 při svém ustavení měl MAK asi 30 členů, v r. 1908 bylo registrováno 109 členů činných, 6 přispívajících a 12 korporací. Jeho předsedou se stal výjimečný organizátor a neúnavný badatel...

více informací

Společnost československých praehistoriků

V roce 1919 byla v Praze ustavena Společnost československých praehistoriků se třemi samostatnými zemskými sekcemi: českou, moravskou a slovenskou. Na Moravě se však její činnost nerozvinula. Zde pod vlivem I. L. Červinky působil souběžně Moravský archeologický klub.

více informací

Vznik a fungování Československé společnosti archeologické (ČSSA) při ČSAV

Organizace, která byla předchůdkyní ČSSA – Společnost Čs. praehistoriků byla cíleně zrušena včetně svého periodika na počátku 50. let. 20. století ze stejných důvodů, z jakých byly zrušeny i jiné spolky té doby. V roce 1955 schválilo ministerstvo vnitra ČSR stanovy Československé společnosti archeologické  při ČSAV a na ustavujícím valném...

více informací

Mikulovská setkávání v 70. a 80. letech 20. století

Dne 7. března 1970 zahájil mladý archeolog mikulovského muzea - Josef Unger sérii seminářů pro amatérské archeology z okolí, k nimž byli přizváni také kronikáři obcí a učitelé dějepisu základních škol. Tím navázal na dosud stále živou tradici působení Moravského archeologického klubu na jižní Moravě.

více informací

Mohelnicko - moravičanský kroužek

Vzniku severomoravské pobočky ČSSA předcházelo působení několika regionálních archeologických kroužků. Nejstarším z nich byl kroužek působící v Mohelnici a v sousedních Moravičanech, který navazuje na tradici amatérských archeologů a dalších předválečných regionálních pracovníků, českých i německých.

více informací

Rýmařovský kroužek

Geolog Jaromír Novák a učitel Jiří Karel se seznámili v roce 1969 a ihned sami dva zahájili první archeologické výkopy rýmařovského Hrádku. Následujícího roku se k nim přidal jeden žák ze Základní školy, pak se přidávali další.

více informací

Příborský kroužek

Příborský kroužek je v pořadí třetím podle data svého vzniku v rámci severní Moravy. Vznikl díky iniciativě Jiřího Fryče v roce 1971 a byl organizačně začleněn do Domu kultury ROH v Příboře. Jiří Fryč byl nejen jeho zakladatelem, ale i předsedou, a to až do okamžiku své předčasné smrti.

více informací