Spřízněné spolky

Archeologie na Moravě není pěstována pouze v České archeologické společnosti, příp. v jejím rámci, v naší pobočce. Zájem o ni se objevuje i v dalších spřízněných spolcích. Tu ve větší, jinde v menší míře. Často ve spojení s tématy historickými a vlastivědnými nebo jako součást určitého projektu zaměřeného na popularizaci některého místa nebo regionu. Tuto oblast nepodceňujeme, řada našich členů působí souběžně v České archeologické společnosti a také v některém z dalším spolků. Není naším cílem upozorňovat na každý spolek zabývající se mimo jiné také archeologií a už vůbec jim nemůžeme vytvářet propagaci. Soustředíme se proto pouze na ty spolky, v nichž působí jeden nebo více našich členů. Důležité přitom je, aby informace obsahovala spojení na tento spolek, např. jejich www stránky, případně e-mail přes který je možné s nimi navázat kontakt. Některé z těchto spolků vydávají své tiskoviny. Máme v úmyslu návštěvníky našich stránek opět pouze nasměrovat na tuto oblast jejich působení.

(DK)