ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 6/2006

Obsah AMS VI - 2006

Ze života pobočky
1.    25. setkání členů a příznivců České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu a Slezsko (Text: Věra Janigová; Foto: Jiří Tichánek) 3
2.    Zpráva o činnosti pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko za léta 2003-2006 (Dalibor Kolbinger) 3-6
3.    Archeologická výstava k  25. výročí založení pobočky ČAS v Muzeu Fojtství v Kopřivnici (Jaromír Polášek) 7

Nálezové zprávy - diskuse
4.    Kamenné památky (Text: Jiří Blaha; Foto: Ivo Hubík – Bořek Žižlavský)    8-9
5.    Stručné informace o archeologických lokalitách a nálezech v širším okolí Fulneku a Bílovce. Objevy J.  Diviše a D. Fryče v letech 1996 – 2006 (Jan Diviš) 9-10
6.    Postpaleolitické nálezy ze Stachovic a Bílova, okr. Nový Jičín (Jan Diviš) 10-11
7.    Nová paleolitická a neolitická lokalita u Velkých Albrechtic, okr. Nový Jičín (Jan Diviš) 11-12
8.    Náhrobek a portál s heraldickým vyobrazením nůžek v Uherském Brodě (Ladislav Kandrnál) 13-15
9.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů. Část IVa - pokračování (Dalibor Kolbinger)    16-93
10.    Archeologický průzkum hospodářského zázemí keltského oppida na Hostýně (Dalibor Kolbinger) 93-98
11.    Prospekce, těžba a zpracování metalických rud v oblasti Moravskoslezských Beskyd  (Jaromír Polášek) 98-103
12.    Prospekce a těžba drahých kovů (Jaromír Polášek)    103-104
13.    Zaniklé železárny k.ú. Raškovice, Pražmo a Krásná, okres Frýdek Místek (Jaromír Polášek) 105-108
14.    Plavební kanály železáren Těšínské komory v Bašce a v Lipině (Jaromír Polášek) 108-117
15.     Tisková omluva k článku „Poslední polodřevěné domy ve Frýdku zmizely bez archeologického průzkumu“ (Jaromír Polášek) 117
16.    Pravěké sídliště v Kopřivnici – významná archeologická lokalita z 9. a 2. stol. př.n.l. (Jiří Tichánek) 117-121
17.    Nové archeologické nálezy z hradu Šostýna v letech 1988 – 2000 (Jiří Tichánek) 121-125
18.    Nálezy mincí na hradě Šostýn (Schauenstein), k.ú. Kopřivnice (Jiří Tichánek – Tomáš Truchlý) 125-138
19.    Výzkum na Holém kopci pokračuje (Martin Žižlavský) 139-140

Hypotézy – diskuse
20.    Mýto, medailový kříž svatého Benedikta v Chřibech (Antonín Galatík) 141-143
21.    Vrcholové sídlo pravděpodobně velkomoravského původu v Chřibech (Antonín Galatík – Jan Galatík) 144-147

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
22.    Vzpomínka na vzácného člověka (Text: Jiří Blaha; Foto: Bořek Žižlavský – Ivo  Hubík – archiv autora) 148-150
23.    Archeologický výzkum a záchovná údržba hradu Šostýna  v letech 1988 – 2000 (Jiří Tichánek) 150-154

Aktuální zprávy
24.    Veletrh muzeí horního Slezska ve dnech 1. – 3. února 2007 (Jiří Tichánek) 155-156
25.    Poznámka k využití anoikonym při určování historických komunikací (Dušan Cendelín) 156-159

Doporučená literatura
26.    Buchlov, historie a příběhy hradu (Bořek Žižlavský)    160-162
27.    Publikace o hradu Lukově v Hostýnských vrších (Dalibor Kolbinger) 162-163
28.    Za archeologií Českého ráje (Dalibor Kolbinger) 163-165
29.    Universita Palackého v Olomouci vydala na počátku roku 2007 „Cisterciáci na Moravě“. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu (Jiří Čoupek) 165