Jan Diviš

Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku

Před rokem 2002 byla, při příležitosti 750. výročí založení města, připravována kniha „Dějiny města Příbora“, která měla původně obsahovat i krátkou kapitolu o pravěku. Po nedohodě s autorem knihy se Jan Diviš – neprofesionální archeolog a člen Archeologického klubu v Příboře – rozhodl sepsat vlastní knihu s výše uvedeným názvem, která by doplnila...

více informací

Ladislav Diviš a kol.: Zlatonosná říčka Brtnice. Příroda, obce – historie i současnost, architektura, osobnosti, pověsti a jiné příběhy

Publikaci bohatě vyzdobenou kvalitními barevnými fotografiemi napsal bratr Jana Diviše a její obsah odpovídá názvu knihy. Ke spolupráci přizval také Jana Diviše, který zpracoval její archeologickou část týkající se pravěku a středověku:

více informací

Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách ze širšího okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku

Popsány jsou dosud nepublikované nálezy středopaleolitických nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách, které byly objeveny autorem v širším okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku v posledních 40 letech. Informativně jsou uvedeny také jiné nálezy z mladších období, popřípadě jen zmíněny. Výjimkou je nověji objevená  (2010)...

více informací

Objevy členů příborského archeologického klubu a výběr nálezů ve fotografiích z archeologické sbírky autora

Předmětem publikace jsou objevy členů příborského archeologického klubu a výběr nálezů ve fotografiích z archeologické sbírky autora. Základní členění je podle regionů, dále podle objevených lokalit, od paleolitu po neolit.

více informací