Dalibor Kolbinger

Osídlení východního Kroměřížska v mladší době železné (laténské).

Katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora.   Druhou knihou v pořadí, mapující podrobně mé povrchové výzkumy, je zpracování katalogu lokalit a nálezů z východního Kroměřížska z mladší doby železné (laténské).

více informací

Věteřovské osídlení Hulínska

Společná práce Dalibora Kolbingera a Jany Stuchlíkové s názvem „Věteřovské osídlení Hulínska“ byla otištěna v Supplémetech Zpráv ČAS č. 12 v roce 1991 Z této doby si pamatuji, že nastal problém otisknout ji, když spoluautorem byl amatér. To bylo doposud neslýchané! Nakonec byl tento problém překonán. 

více informací

Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů

Zatím mou nejdůležitější prací je kniha s názvem: „Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů. Katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora.“ Knihu jsem vydal v roce 2013 vlastním nákladem. Kniha je složena z několika částí:

více informací

Dalibor Kolbinger

Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů. Příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska.   Drobná publikace vydaná jako součást Knihovničky Holešovska v roce 2018 se vrací k předchozí knize s názvem „Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů.

více informací

Valaši, salaše a žinčičné lázeňství v kraji pod Hostýnem

Poslední společná publikace Dalibora Kolbingera a Ladislavy Hradilové vyšla opět v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem v roce 2017. Zpracováním tématu bylo završeno víceleté pátrání po historii žinčičného lázeňství v Bystřici pod Hostýnem.

více informací

Obřany

Další společná publikace Dalibora Kolbingera a Ladislavy Hradilové o Obřanech vyšla opět v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem v roce 2015. Publikace vznikla na popud redakce zpravodaje, aby vyplnila citelnou mezeru v dosavadní regionální literatuře o hradu Obřany, který dal kdysi jméno panství, jehož součástí byla ve 14. a 15. století i...

více informací

50 let mých povrchových výzkumů na východním Kroměřížsku

Práce „50 let mých povrchových výzkumů na východním Kroměřížsku“ byla vydána v řadě  Supplément Zpráv ČAS č. 83 v roce 2012. Obsahuje několik částí: V první části vzpomínám na své počátky, vzory a jednotlivé fáze svého „archeologického zrání“. Tyto fáze pokládám za typické pro všechny neprofesionální archeology:

více informací

Čerňava

Společná publikace Dalibora Kolbingera a Ladislavy Hradilové o Čerňavě byla vydána v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem v roce 2011. Publikace přináší všestranný pohled na horu skrytou v nitru Hostýnských vrchů, jejíž funce se v průběhu historie několikrát změnila.

více informací

Hostýn v dávnověku

Publikace Dalibora Kolbingera s názvem“ Z dávnověku Hostýna“ byla vydána v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem v roce 2006.  Jedná se o stručný výtah z rozsáhlé studie o Hostýně otištěné v AMS III. a d. 

více informací