Jiří Tichánek

Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku (2005)

Bohatě ilustrovaná obšírná "encyklopedie" šlechtických sídel regionu Frýdecko-Místecko navazuje na předchozí titul Šlechtická sídla na Novojičínsku. Jednotlivá hesla poskytují zpravidla velmi kvalitní obrazové a textové informace o sídle, přehled historie a držitelů sídla. Kniha je doplněna plánky lokalit a namnoze i jejich kresebnými...

více informací

Šlechtická sídla na Novojičínsku (2003)

Vyčerpávajícím způsobem dokumentuje slovem i obrazem historii bývalých panských sídel na Novojičínsku, ve většině případů od první dochované zmínky až po zánik sídla, či u existujících až do současnosti (celkem 64 míst). Pojednává o šlechtických sídlech - tedy hradech, zámcích, tvrzích, svobodných dvorech, včetně dalších DSO.

více informací

Z historie včelařského spolku ve Štramberku

Anotace: Včelařský spolek ve Štramberku byl založen v roce 1911. Základním pramenem byly především dokumenty, které byly soustředěny u předsedy spolku. Cenným materiálem k historii štramberských včelařů byl i strojopis p. Ladislava Bartoně: „Kronika kronika včelařského spolku“ z roku 1990.

více informací

Šostýn

Anotace: Tato brožura poprvé širší veřejnost seznámila s historií hradu Šostýna, jehož zbytky se nacházejí nad městem Kopřivnicí. Především nás seznámí s prvními vykopávkami, které zde uskutečnil ve třicátých letech 20. století Klub českých turistů a s novými archeologickými výzkumy z let 1988 - 1989. Významným objevem byl nález bergfritu – věže,...

více informací

Selské povstání na hukvaldském panství roku 1695 (1695 – 1995)

Anotace: Knížka popisuje příčiny průběh a závěr největší selské rebelie na Moravě, která proběhla v době, kdy v Plzni vrcholil proces s Janem Sladkým – Kozinou. Proti krutému feudálnímu útisku se tehdy vzbouřilo všech třicet obcí hukvaldského panství a v počtu 1500 mužů se srotilo u tzv. Váňova kamene na hranicích panství mezi Kopřivnicí a...

více informací

Hrad panství Šostýn (2008)

Jak již sám název publikace prozrazuje, jde o knihu, která pojednává uceleně (monografie) o historii a osudech středověkého hradu Šostýna (k. ú. Kopřivnice včetně obcí, které pod šostýnské panství ve své době spadaly. Jde o první takto detailně zpracovanou historii této lokality. Kniha v pevné vazbě obsahuje 400 stran A4.

více informací

Symbol slovanského živlu - Tajuplný Radegast

Anotace: Snad není nikdo, kdo by neznal horu Radhošť a boha Radegasta na jejím temeni. Právě Radegastovi je věnována tato brožura. Již názvy jednotlivých kapitol ukazují na obsah knihy – Bůh slunce, války a vítězství, Radegast historický, Bůh pobaltských Slovanů, Radegast jako modla, Radegast jako bůh, Radegast jako legenda, Podzemí Radhoště,...

více informací

Kočáry Schustala - Kopřivnice: Kutschen Schustala - Nesselsdorf = Schustala - Kopřivnice Coaches

Anotace: Velká, výpravná kniha je vlastně encyklopedií výroby kočárů firmy Schustala a comp., ze které postupem doby vznikla pozdější továrna Tatra v Kopřivnici. Využitím skleněmných desek pozitivů uložených v podnikovém archivu Tatry tak vzniklo ucelené album zachycující výrobu až do doby, kdy zde byl vyroben první automobil Präsident.  Nejsou to...

více informací

Historie vodní tvrze ve Velké Polomi (2008)

Kniha popisuje významnou kulturní památku Opavska. V jádře gotická zřícenina čtyřkřídlé vodní tvrze s historií spadající až do konce 13. století a sousední v jádře renesanční objekt bývalé panské sýpky, pivovaru a tzv. panského domu. Do historie tvrze se výrazně zapsal rod Donátů z Velké Polomi, Bruntálských z Vrbna, Pražmů z Bílkova a Vlčků z ...

více informací

Významné osobnosti města Štramberka

Anotace: Kniha popisuje významné osobnosti města Štrambereka. Především vzpomíná těch, kteří se zasloužili větší či menší měrou o propagaci městečka pod Trúbou. Život a dílo připomínají osobnosti jako k. j. Maška, Dr.

více informací

Rodáci (I) – významné osobnosti Kopřivnice

Anotace: Město Kopřivnice dalo kulturnímu světu mnoho významných osobností. Vzpomeňme namátkou světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana, Akademického malíře Josefa Treuchela, nezapomenutelného olympionika Emila Zátopka, automobilového závodníka Josefa Veřmiřovského, konstruktéra Hanse Ledwinku, zakladatele továrny na hliněné zboží Ignáce...

více informací

Fojtství v Kozlovicích a jeho historie

Anotace:. Historie fojtství v Kozlovicích je spojena s historií především valašských vojvodů, kteří zde vykonávali svůj úřad. Byly to především rody Krbců a Žáčků. Kozlovice jsou i jednou z nejstarších obcí na Frýdecko-Místecku a připomínají se již roku 1294. Objekt fojtství byl kompletně opraven novým vlastníkem a byly zde vytvořeny nové muzejní...

více informací

Vodní mlýny na Novojičínsku (2012)

Autoři postupně osobně navštívili všech dvě stě lokalit, kde stávaly nebo ještě stojí mlýny či jejich pozůstatky. Tichánek přiznává, že v mnoha případech to byla doslova detektivní práce. "Pátrali jsme v archivech, knihovnách, muzeích, v obecních kronikách či urbářích. Často nám pomohli místní pamětníci," říká Tichánek.

více informací

Štramberk. Zastavený okamžik (2012)

Kniha je věnována Štramberku – „Moravskému Betlému“. Seznámí vás s charakteristickými roubenými dřevěnkami, které byly vyhledávány četnými malíři pro svůj půvab a osobité kouzlo. Město si zhachovalo jedinečnou lidovou architekturu. Výnosem ministerstva kultury z roku 1969 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací s příslušným ochranným pásmem....

více informací

Stará Kopřivnice v dokumentech a fotografiích (1998)

Historie města Kopřivnice od počátku osídlení do 1. světové války, doplněná dobovými fotografiemi, kresbami a plánky. Dokumenty přibližují život původní obce a městyse, rozvoj průmyslu a příliv obyvatelstva, rozvoj školství, spolkového života a dalších aspektů. (251 stran)

více informací

Ondráš. Po stopách legendárního zbojníka (2009)

Slezský zbojník Ondráš, jak ho neznáte. Pravdivé vyprávění o pověsti zbojníka a jeho působení. Ondráš - kdo by neznal legendárního zbojníka, "pána Lysé hory", zastánce poddaných proti nenáviděné vrchnosti. Desítky, ba stovky pověstí a legend vytvořily za dobu, která uplynula od jeho smrti nad touto postavou pláštík mlhy, ve které se jen stěží dá...

více informací

Fojtství na Novojičínsku (2011)

Kniha věnující se kdysi nemálo významným stavením  – fojtstvím – ležícím v okrese Nový Jičín. Doba je však neúprosná a v blízké budoucnosti mnohé tyto objekty nenávratně zmizí. A snad i proto vznikla tato kniha. Kopřivnický historik Jiří Tichánek se může pochlubit svou další, v pořadí patnáctou knihou s názvem Fojtství na Novojičínsku. Tato bohatě...

více informací

Fojtství na Frýdecko-Místecku (2009)

Takřka pěti set stránková, barevná kniha pojednává o méně známých historických stavbách, odkud se však spoluvytvářely dějiny jednotlivých frýdecko-místeckých obcí. Řeč je o dědičných fojtstvích a rychtách, ze kterých za feudalismu v zastoupení panstva úřadoval fojt (rychtář). Navštívit, zdokumentovat a získat vůbec nějaké archivní informace o...

více informací