ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 2/2002

Obsah AMS II - 2002

1.    Slovo úvodem (Dalibor Kolbinger)    5

Ze života pobočky
2.    Informační zpravodaj (IZ) severomoravské pobočky ČSSA, pobočky pro severní Moravu a Slezsko ČAS si připomíná 20. výročí své existence (Dalibor Kolbinger – Jiří Tichánek – Jaromír Polášek)    6-18
3.    XXI. setkání členů ČAS pobočky pro severní Moravu a Slezsko ve Frýdku Místku, dne 25. května 2002 (Dalibor Kolbinger)    19
4.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za období 2001/ 2002 (Dalibor Kolbinger)    19-20

Nálezové zprávy - diskuse
5.    Dolní Moštěnice – zapomenutý zámek regionu (Michal Baščan)    21-24
6.    Exkluzivní dlaždice ze Starého Jičína (Milan Boris – Marcela Pokorná)    24-25
8.    Sídliště na Staré cestě (Milan Boris – Ladislav Juroš – Ladislav Michálek)    25-31
9.    Pravěké osídlení Dolních Tošanovic (Milan Boris – Ladislav Michálek)    31-34
10.    Pravěké mlýnské zařízení z Kněžic, okr. Třebíč (Jan Diviš)    34-35
11.    Nové archeologické nálezy z Bílovecka (Jan Diviš)    35-38
12.    Aurignacká stanice u Přestavlk, okr. Přerov (Jan Diviš – Dalibor Kolbinger)    38-43
13.    Počátky osídlení katastru obce Buk (Aleš Drechsler)    43-46
14.    Počátky osídlení katastru obce Přestavlky (Aleš Drechsler)    46-63
15.    Poznámky k laténskému hrobu z Kojetína, okr. Přerov (Miloš Hlava)    63-66
16.    Nálezy z hradu Křídlo v Hostýnských vrších (Jiří Janál)    66-72
17.    Zpráva o drahých kovech a rudách (Jan Jiří Středovský)    72-79
18.    Poznámky ke Zprávě o drahých kovech a rudách (Jiří Janál)    79-80
19.    Archeologické nálezy v širším okolí Opavy (Jiří Janál – Milan Vokáč)    80-88
20.    Výsledky povrchového sběru v úsekových liniích na lokalitě Rozumky v k.ú. obce Seloutky, okr. Prostějov (Igor Janků)    88-93
21.    Figurální plastika z Klenovic na Hané, okr. Prostějov (Karolína Janků)    94-95
22.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů II. Povodí říčky Juhyně ve středověku (Dalibor Kolbinger)    96-164
23.    Stále živý spor o Jamnici (Jaromír Polášek)     164-169
24.    Zamyšlení nad existencí Břetislavovy obranné soustavy Moravské brány (Jiří Tichánek)    169-172
25.    Existovala avarská pevnost Chrastevec chránící Moravskou bránu ? (Jiří Tichánek)    172-173
26.    Pravěké lokality u Modřic, Rebešovic a Vranovic (Radek Voráč – Milan Vokáč)    173-179
27.    Slovanský mohylník na Žďárách (Bořek Žižlavský)    179-180

Hypotézy – diskuse
28.    Hrob. Sv. Metoděje hledejte v Seclavii u Ogaturum (Jan Galatík)    181-185

Z historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
29.    Za univ. profesorem MUDr. Ervínem Černým - Křetínským, DrSc. (Dalibor Kolbinger) 186-187
30.    Bibliografie archeologických, geografických a historicko – vlastivědných prací univ. prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc. (Dalibor Kolbinger – Jiří Janál)    187-189
31.    Pozapomenutý Pavel Kopřiva (Jaromír Polášek)    189-190
32.    Zemřel archeolog Josef Juračka (Jaroslav Sojka)    190

Aktuální zprávy
33.    Zemřel neprofesionální norský archeolog světového věhlasu Thor Heyerdahl (Dalibor Kolbinger) 191
34.    Historicko-archeologické muzejní lekce v Muzeu Beskyd (Jaromír Polášek)    191-199
35.    Výstava Krajina a památky z ptačí perspektivy v Muzeu Beskyd již skončila (Jiřina Polášková – Jaromír Polášek 199-200
36.    Společnost pro historii Moravy a Slezska ustavena (Jaromír Polášek)    200-201
37.    Ve Strachotíně vyroste památník Velké Moravy (Bořek Žižlavský)    201-202
38.    Účast veřejnosti při ochraně kulturního dědictví (Martin Šerák)    202-204
39.    Cena Bestia Triumphans (Dalibor Kolbinger)    204-205
40.    K dovětku redakce ke Zprávě o činnosti pobočky za rok 2000 a aktuálnímu stavu v ČAS vůbec (Dalibor Kolbinger)    205-206
41.    O tom jak vzniká náš Památkový zákon (Dalibor Kolbinger)     206-207

Doporučená literatura
42.    Historie a archeologie na stránkách Pobeskydí (Jaromír Polášek)    208-209
43.    Vyšly nové regionální publikace (Jiřina Polášková – Jaromír Polášek)    209-212