ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 9/2009

Obsah AMS IX - 2009

Ze života pobočky
1.    XXVIII. výroční setkání České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko ve Štramberku (Text: Jaromír Polášek; Foto: Jiří Tichánek)    3-4
2.    Tématický zájezd do Brna, Dolních Věstonic a Pavlova (Jan Diviš)    5
3.    Návštěvou u neprofesionálních archeologů v Odrách a Tyře (Jiří Tichánek – Dalibor Kolbinger)    6-15
4.    Vzpomínka na Michala Baščana (Bořek Žižlavský)    16-17

Nálezové zprávy – diskuse
5.    Další luxusní archeologický nález z Prchalova u Příbora (Jan Diviš – Tomáš Truchlý)    18-19
6.    Nález silicitové sekerky (Daniel Fryč)    20
7.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů VI. Povodí říčky Rusavy v době hradištní a ve středověku (Dalibor Kolbinger)    21-158
8.    K některým otázkám vedení nálezové dokumentace a převedení výsledků povrchových sběrů do regionálních soupisů lokalit (I) (Dalibor Kolbinger)    159-166
9.    Obce Dobrá u Frýdku a Soběšovice v mladším pravěku (Ladislav Michálek)    167-171
10.    Žabeň 550 let od první písemné zmínky o obci (Jaromír Polášek)    172-189
11.    Nález bronzového náramku středodunajské mohylové kultury na katastru Náměště na Hané u Olomouce (Tomáš Přidal)    190-191
12.    Příspěvek k prehistorickému a protohistorickému osídlení katastru Náměště na Hané (Tomáš Přidal)     192-196
13.    Šance Dolina (V Dolině, Na dolině, Dolinaschanz) (Jan P. Štěpánek)    197-201
14.    K historii Šibeničního vrchu, aneb Šibeňáku u Příbora (Jiří Tichánek)    202-206
15.    Unikátní archeologické nálezy na stavbě obchvatu města Příbora (Jiří Tichánek)    207-211
16.    Záchrana a poznání vývoje bývalé vodné tvrze ve Velké Polomi (Jiří Tichánek – Jan P. Štěpánek)    212-230
17.    Dávnověký strategický význam Milíkova (Květoslav Wiltsch)    231
18.    O širokém lese a Hraniční studánce (Květoslav Wiltsch)    232-233
19.    Pečetidlo ? Děrné (Květoslav Wiltsch)    234
20.    Sekera z lokality Děrné – tvrz (Květoslav Wiltsch)    235
21.    Výprava ze domnělými mohylami na Hoře sv. Klimenta (Martin Žižlavský)    236-238
22.    Pokračování výzkumu na Holém kopci (Martin Žižlavský; Foto částečně Kamil Dufka)    239-241

Zahraniční příspěvek
23.    Syžetové kachle z období pozdního baroka podle materiálů ze střední Ukrajiny (Dmitriy Kuštan)    242-252

Hypotézy – diskuse
24.    Pravěké umění v Dřevohosticích (Jiří Jakubál)    253-255
25.    Paleolitická rytina mamuta z Ostravska, aneb historie takřka detektivní (Aleš Uhlíř)    256-258

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
26.    Adolf Lang, významný badatel z Loštic (Karel Faltýnek)    259-274
27.    Moravičany v pravěku († P. Josef Novák, zpracoval Karel Faltýnek)    275-283

Aktuální zprávy
28.    Expedice Chřiby III (Dalibor Kolbinger)    284
29.    Program archeologické sekce VSMO zima-jaro 2010    285
30.    Pozvánka na seminář Staré stezky v geografii a archeologii V.      286
31.    Připravují se nové informační tabule u hradů, hrádků a tvrzí Hostýnských vrchů – Zlínského kraje (Dalibor Kolbinger)    287
32.    Za Helenou Lisickou (Karel Faltýnek)    288-289

Doporučená literatura
33.    Pavel Šlézar: Kostely a sakrální stavby v Litovli (Karel Faltýnek)    290