ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 4/2004

Obsah AMS IV - 2004

1.    Slovo úvodem (Dalibor Kolbinger) 2

Ze života pobočky
2.    XXIII. setkání členů pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Ostrava-Petřkovice Hornické muzeum dne 29. května 2004 (Ladislav Juroš)    3
3.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za volební období 2003/ 2004 (Dalibor Kolbinger) 4-5
4.    K projektu „Bibliografický rejstřík moravských periodik“ (Jiří Janál) 5-7

Nálezové zprávy - diskuse
5.    Slovanské pohřebiště v Moravanech (Michal Baščan) 8
6.    Moravany – stručné dějiny obce (Michal Baščan) 8-9
7.    Vitáskůj strašidelný mlýn (Michal Baščan)    9
8.    Válečná dobrodružství Smila z Landštejna (Michal Baščan)    9-10
9.    Těžba kamene a vápna na Moravansku (Michal Baščan)    10-11
10.    Cesty (Dušan Cendelín) 11-16
11.    Archeologické nálezy od osady Kudlov u Sušic, okr. Přerov (Jan Diviš)    16-20
12.    Nálezy kamenné industrie z lokality „Nad splavem Bílovky“. Bílovec, okr. Nový Jičín (Jan Diviš) 21-22
13.    Štípaná kamenná industrie z trati  Horecko u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov (Jan Diviš) 22-23
14.    Nová archeologická lokalita ve Velkých Albrechticích, okr. Nový Jičín (Jan Diviš) 23-24
15.    Dva neznámé časně laténské nálezy ze sbírek prostějovského muzea  (Miloš Hlava)    24-30
16.     Výsledky zpracování výběru kolekce paleolitické štípané industrie ze Lhoty-1 u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov (Radka Jelínková)    30-34
17.    Strážní opevnění nad zámkem Velké Losiny (Ladislav Juroš)    34-36
18.    K problematice lokalizace tvrziště v Bašce u Frýdku - Místku (Ladislav Juroš – Dalibor Figel´)    36-38
19.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů IIIa – pokračování.  Pozůstatky pravěkého osídlení v povodí říčky Bystřičky (Dalibor Kolbinger)    38-86
20.    Středověká tvrz ve Slavkově pod Hostýnem (Dalibor Kolbinger – Jiří Janál)    86-90
21.    Pravěké osídlení katastru Bruzovic na Frýdecko – Místecku (Ladislav Michálek)    90-91
22.    Měli Hückenwagenové jednu stavební huť? Příspěvek ke stavebnímu vývoji hradů Starý Jičín, Štramberk, Šostýn a Hukvaldy (Jiří Tichánek)    92-97
23.    Historie bývalé vodní tvrze ve Velké Polomi (Jiří Tichánek) 97-109
24.    Zpráva o pravěké lokalitě Popovice u Rajhradu, okr. Brno-venkov (Radek Voráč – Milan Vokáč) 109-111
25.    O zaniklé vsi Úněticích (Bořek Žižlavský) 111-112

Hypotézy – diskuse
26.    Kamenné sedadlo zřejmě velkomoravského velmože v Chřibech (Antonín Galatík a Jan Galatík) 113-116

Z historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
27.    Jan Šrot (26.2.1911 – 21.8.1999) (Miloš Hlava)    117

Aktuální zprávy
28.    Zamyšlení o detektorech a  detektorářích (Ladislav Michálek) 118-119
29.    Návštěva Modré stojí za to (Bořek Žižlavský) 119
30.    Paměť kamene a spečené valy. Romantismus a racionalismus (nejen) v archeologii (Dušan Cendelín)    119-122
31.    Působení Expedice Chřiby pokračuje (Dalibor Kolbinger) 122-123

Doporučená literatura
32.    Vyšel sborník Příspěvky k prostorové archeologii I (Dalibor Kolbinger)    124
33.    Vyšla Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (Dalibor Kolbinger) 124-125
34.    Vyšla Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku (Dalibor Kolbinger)    125-126
35.    Nová publikace o moravském archeologovi I. L. Červinkovi (1869-1952) (Dalibor Kolbinger)    127
36.    Nedestruktivní archeologie (Dalibor Kolbinger)    128