ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 14/2014

Obsah AMS XIV - 2014

Ze života pobočky
1.    XXXIII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko ve Štramberku (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Jiří Tichánek – Bořek Žižlavský)    2-4

Nálezové zprávy – diskuse
2.    Nové paleolitické  a neolitické nálezy z Hostišové (Text: Miroslav Černý; Foto: Stanislav Uhrovič – Miroslav Černý – Kateřina Vajdáková; Kresby: Miroslav Černý – ÚAPP Brno)   5-21
3.    Nové pravěké nálezy z lokality Klíny v Chrástech, k. ú. Zlámanka, okr. Kroměříž (Ladislav Jurášek)    21-23
4.    Je v obci Mniší uhynulý mamut? (Ladislav Jurášek – Jiří Tichánek)     23-27
5.    Čeložnice – terénní průzkum zalesněné části katastru (Ladislav Kandrnál)     27-44
6.    Dva nové ojedinělé bronzové předměty z detektorového průzkumu na katastru městyse Náměšť na Hané, okr. Olomouc (Tomáš Přidal)    44-51
7.    Šance Klokoč a Megoňky. Šance Filůvky I. a II. (Jan P. Štěpánek)     52-58
8.    Tři drobné archeologické nálezy (Jiří Tichánek)     58-60
9.    Hrdelní právo ve Štramberku, aneb bývalo na Kocvínku městské popraviště? (Jiří Tichánek)    61-68
10.    Kamenná surovina v moravskoslezských ledovcových sedimentech a muzeum pazourků v Bolaticích jako doklad jejího výskytu (Aleš Uhlíř)     68-78
11.    Náhrobek neurčené osoby rodiny Valkounů z Adlaru (Martin Žižlavský)     78-81

Hypotézy – diskuse
12.    Diskuse k článku Aleše Uhlíře: Nález poštovního směrníku v Miloticích nad Opavou (Zdeněk Kohoutek – Aleš Uhlíř – Dalibor Kolbinger)     82-87
13.    Existovalo hradisko na Horečkách? (Jiří Tichánek)    87-91
14.    Existovalo hradisko na  Libhošťské hůrce? (Jiří Tichánek)    92-98
15.    Bylo na Tichavské hůrce strážisko (DSO)? (Jiří Tichánek)    98-100

Povrchový výzkum
16.    Štefan Janšák – Československý průkopník povrchového sběru a archeologie krajiny - pokračování (Dalibor Kolbinger)    101-141

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
17.    Za Milanem Rozkošným (Dalibor Kolbinger)    142-143
18.    Zodpovědný, spolehlivý, poctivý, empatický, plný elánu, optimismu, hotová studnice vědomostí, skromný … to všechno lze říci o panu Vladimíru Knyblovi (Eva Haltofová)     144-145
19.    Vzpomínka na Slávka Štěrbu (Bořek Žižlavský)     145-147
20.    Příspěvek k počátkům archeologického bádání na Bouzovsku (Karel Faltýnek)      148-151
21.    Archeologie na archeologii, nebo jen příběh? (Ladislav Kandrnál)    152-153

Aktuální zprávy
22.    Detektory - detektoráři (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Pavel Bolyna)     154-156
23.    Archeologická výstava v Třinci (Ladislava Hradilová – Dalibor Kolbinger)    157-159
24.    Expedice Chřiby představila v roce 2014 dvě nové knihy o studánkách (Bořek Žižlavský)     160-161