ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 5/2005

Obsah AMS V - 2005

1.    Slovo úvodem (Dalibor Kolbinger) 3

Ze života pobočky
2.    24. setkání členů pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko (Věra Janigová) 3-6
3.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za uplynulé období 2004/ 2005 (Dalibor Kolbinger)     6-7
4.    Předseda české archeologické společnosti – pobočky pro severní Moravu a Slezsko – Dalibor Kolbinger (Jiří Tichánek) 7-10
5.    Vzpomínka na pana Františka Košinu (Lubomír Bartošek) 10
6.    Zemřel Milan Boris, objevitel dávnověku Pobeskydí (Jaromír Polášek)     10-12
7.    Miroslav Hýl – vzpomínka na nadšence z kopce Dukla (Jaromír Polášek) 12-13

Nálezové zprávy - diskuse
8.    Dávnověné osídlení Hostýnských vrchů IVa. Povodí říčky Bystřičky ve středověku – Hostýn (Dalibor Kolbinger) 14-36
9.    Zakládání výrobních objektů a kolonizace v oblasti horního toku řeky Ostravice ve světle hraničních sporů (Jaromír Polášek) 36-47
10.    Pelosiderity Moravskoslezských Beskyd a počátky hutnictví v této oblasti (Jiří Mojžíšek – Ján Kret) 47-49
11.    Malé šance u Javořinky (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek) 49-57
12.    Nové pravěké nálezy ze širšího okolí Příbora – rok 2004 až 2005 (Jan Diviš) 57-60
13.    Křišťálová industrie od Střelic u Jevišovic, okr. Znojmo (Jan Diviš) 60-61
14.    Neolitické archeologické nálezy od Lhoty a Lipníku nad Bečvou (Jan Diviš) 61-67
15.    Pozdněpaleolitický hrot z Kněžic, okr. Třebíč (Jan Diviš)    67-68
16.    Zajímavá putování po Chřibech (Bořek Žižlavský) 68-70
17.    Povrchový průzkum hradiska na Holém kopci (Martin Žižlavský) 70-73
18.    Poloha a popis hradiska sv. Klimenta (Michal Baščan) 73
19.    Založení kláštera Janem Jindřichem (Michal Baščan) 73-75
20.    Velká Morava na Klimentku (Michal Baščan) 75-77

Hypotézy – diskuse
21.    Stopy moravské historie na chřibském kameni Králův stůl (Antonín Galatík – Jan Galatík) 78-84

Z historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
22.    Vzpomínka na archeologický kroužek v Rýmařově (Jiří Karel) 85-87
23.    Vzpomínka na pana Vladimíra Kapla (Karel Faltýnek) 87-89
24.    Nedožité jubileum Jiřího Fryče (Daneil Fryč) 89-90
25.    Inspirující odkaz díla Františka Kratochvíla (Josef Novosad)    90-91
26.    Doplněk k bibliografii Inocence Ladislava Červinky (Milan Rozkošný)    91

Aktuální zprávy
27.    Místo parku, obydlí neb snění zem na prodej či ke koupení (Jaromír Polášek) 92-94
28.    Poslední polodřevěné domy ve Frýdku zmizely bez archeologického průzkumu (Jaromír Polášek) 94-95
29.    Expedice Chřiby končí, dosažené výsledky se stávají inspirací pro její následovníky (Dalibor Kolbinger) 95

Bibliografie
30.    Informační zpravodaj pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Bibliografický rejstřík II. 1998-2000 (Jiří Janál) 96-101

Doporučená literatura
31.    Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů (Dalibor Kolbinger) 102
32.    Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku nedávno vyšla (Jaromír Polášek) 102-103
33.    Vyšla nová vlastivědná publikace o Kvasicích (Dalibor Kolbinger) 103
34.    Vznikl nový časopis s názvem „Archeologie“ (Dalibor Kolbinger) 103-104
35.    Sborník Práce a studie Muzea Beskyd – Společenské vědy č. 16 (Petr Juřák) 104-105