ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 17/2017

Obsah AMS XVII - 2017

 

Úvod a poděkování         1

               Ze života pobočky           2

1. XXXVI. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko v Buchlovicích (Text: Dalibor Kolbinger; Fotografie: Jiří Blaha, Jiří Tichánek a Bořek Žižlavský)               2

2. Naše společné projekty v roce 2017 (Dalibor Kolbinger)  3

3. Vzpomínka na p. Ladislava Kostelníka (Jiří Tichánek)        8

                             

               Nálezové zprávy – diskuse           9

4. Drobné zprávy z archeologie (Ladislav Kandrnál)               9

5. Nové poznatky k lokalitě „Medlovice“, okres Uherské Hradiště (Ladislav Kandrnál)               12

6. Objekt, sídliště kultury popelnicových polí v Tlumačově, trati Lahůdky, jako přípravna keramických hmot (Josef Klose) 16

7. Byla, či nebyla … (Zdeněk Kohoutek)       34

8. Popraviště valašských vojvodů v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku (Jiří Tichánek)               41

9. Popraviště v Rožnově pod Radhoštěm, okr. Vsetín (Jiří Tichánek)              48

10. Databáze středověkých popravišť            59

11. Těžilo se v Jeseníkách v pravěku zlato? Diskuse k článku Zdenka Kohoutka: Pozvánka do „hornické“ krajiny Jeseníků (Aleš Uhlíř)  90

12. Úvaha o možnosti pravěké těžby kamenné suroviny z ledovcových sedimentů v oblasti maximálního rozsahu pleistocenního zalednění oderské části Moravské brány (Aleš Uhlíř)               92

13. Nálezová zpráva o kanelované keramice z lokality Spálov – Luboměř (†František Šustek – Květoslav Wiltsch)       95

14. Davídka, paleolitické nálezy z blízkého okolí Hlučína (Pavel Wodecki – Jiří Dudek)               100

                             

               Hypotézy – diskuse         107

15. O názvu Odra a Odry z pohledu autochtonistů (Igor Jalůvka)        107

16. Zobrazení tváře pravěkého člověka nebo hříčka přírody? (Aleš Uhlíř)       110

                             

               Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku    113

17. Osobnost Františka Hekeleho a její význam pro poválečnou neprofesionální archeologii na Mohelnicku – František Hekele 1951: Pravěk Mohelnicka (Karel Faltýnek)       113

18. Doplňky k historii archeologického bádání na východní Moravě IV. (Dalibor Kolbinger)               122

                             

               Aktuální zprávy 193

19. Plzeňská pobočka České archeologické společnosti přispěla k vydání archeologického sborníku věnovaného životnímu jubileu Milana Řezáče (Dalibor Kolbinger)           193

20. Setkání zájemců o problematiku ledovcových souvků v Bolaticích dne 22. dubna 2017 (Aleš Uhlíř)         194

21. Výstava Slované na Horním Pováží (Aleš Uhlíř)    199

22. Pozvánka na Stezku lovců mamutů do Boršic (Text: Bořek Žižlavský; Fotografie: Milan Železník)              202

23. Archeologické muzeum v Ostrožské Lhotě (Bořek Žižlavský)         206

                             

               Použité zkratky  211