ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 8/2008

Obsah AMS VIII - 2008

Ze života pobočky
1.    XXVII. členská schůze ČAS, pobočky pro severní Moravu a Slezsko v Holešově 24. května 2008 (Text: Dalibor Kolbinger; Foto: Jiří Tichánek)    3-4
2.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za uplynulý rok 2007/ 2008 (Dalibor Kolbinger)    5
3.    Za Mgr. Věrou Janigovou (Dalibor Kolbinger)    6-7
4.    Občan – archeolog Mgr. Jiří Karel (Dalibor Kolbinger)    8-15

Nálezové zprávy – diskuse
5.    Fotodokumentace mých archeologických nálezů a lokalit na počítači (Jan Diviš)    16-20
6.    Středověká keramika z archeologické lokality Číhadla 2 u Kněžic, okr. Třebíč (Jan Diviš)    21-24
7.    Zvláštní postup práce při výrobě nástrojů s plošnou retuší v mladší době kamenné (Jan Diviš)     25
8.    Těšínsko v mladším pravěku (Dalibor Fígeľ – Ladislav Michálek)    26-35
9.    Kachle ze starých nálezů a povrchových sběrů na hradě Helfenštejně (Dalibor Fígeľ – Čeněk Pavlík)    36-54
10.    Nové nálezy na pravěkých lokalitách u obce Hladké Životice na Fulnecku (Daniel Fryč)     55-59
11.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů V. Pravěké osídlení v povodí říčky Rusavy (Dalibor Kolbinger)    60-187
12.    Tajemství pod nádvořím frýdeckého zámku (Ladislav Michálek)     188
13.    Nově objevené sídliště s lineární keramikou na katastru obce Všetuly (Vladimír Mikl – Tomáš Mlčoch)    189-199
14.    Kachlový materiál z hradu Polná  (Čeněk Pavlík)    200-220
15.    Nejstarší minulost Šenova (Jaromír Polášek)    221-225
16.    Staříč – 750 let obce (Jaromír Polášek)    226-246
17.    Archeologické památky na česko-polském pomezí (Alexej Šimoňák)    247-250
18.    Šance na Komorovském grůni a Džolku (Jan P. Štěpánek)    251-264
19.    K historii a lokaci středověké tvrze Komárno u Bystřice pod Hostýnem (Jiří Tichánek – Jan P. Štěpánek – Jaromír Polášek – Dalibor Kolbinger)    265-278
20.    Jak se nazýval bezejmenný hrad u Kuchyně, okr. Malacky (Petr Zajíc)    279-282
21.    Tvrziště v Přílukách u Valašského Meziříčí, okr. Vsetín (Petr Zajíc))    283-286

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku
22.    Příspěvek k poznání neprofesionální archeologie v Moravičanech v 50. létech 20. století (Karel Faltýnek)    287-292
23.    Meziválečná neprofesionální archeologie v Dubicku na Zábřežsku (Karel Faltýnek)    293-311
24.    Pamětní kniha musea v Dubicku (přepsal Karel Faltýnek)     312-331
25.    V Archeologických rozhledech (2007) vzpomínají na I. L. Červinku (Dalibor Kolbinger)    332

Aktuální zprávy
26.    Nález měděné sekerky (Jiří Jakubál)    333-334
27.    Archeologické kalendáře ÚAPP v Brně (Dalibor Kolbinger)    335-336
28.    Dvě konference o používání detektorů kovů v archeologii (Dalibor Kolbinger)    337-338
29.    Příprava nového památkového zákona včetně jeho archeologické části (Dalibor Kolbinger)    339-343
30.    Pozvánka na seminář Staré stezky (Dalibor Kolbinger)    344

Doporučená literatura
31.    Miroslav Černý – nový autor věnující se pravěku Zlínska (Dalibor Kolbinger)    345
32.    Nové publikace o šlechtických sídlech severní Moravy (Dalibor Kolbinger)    346-347
33.    Několik publikací o Hostýně (Dalibor Kolbinger)    348