ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 1/2001

Obsah AMS I - 2001

1.    Slovo úvodem (D. Kolbinger)    5

Ze života pobočky
2.    Pobočka České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko si připomíná 20 let své historie (Dalibor Kolbinger)    6-42
3.    Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za období 2000/ 2001 (Dalibor Kolbinger)    43-45
4.    Koncepce propagačního letáčku regionální pobočky ČAS, pro severní Moravu a Slezsko (Dalibor Kolbinger)     45-46
5.    Šedesátiny dr. Emanuela Grepla (Vratislav Janák)    46-48
6.    Milan Boris – životní jubileum ryzího člověka (Jaromír Polášek)    48-49
7.    Zemřel Dalibor Šiška (Igor Janků – Dalibor Kolbinger)    49-51

Nálezové zprávy - diskuse
8.    Zvláštní a atraktivní nálezy ze Lhoty u Lipníka (Jan Diviš)    52-53
9.    Nová naleziště hrotů typu Štramberk – Krnov v okolí Příbora a Kopřivnice (Jan Diviš)    53-58
10.    Sídliště z doby hradištní v Příboře Prchalově (Jan Diviš – Dalibor Kolbinger)    58-66
11.    Počátky Chropyně (Zdeněk Dolníček – Jiří Janál)    67-72
12.    Pravěké osídlení katastru Brodku u Přerova (Aleš Drechsler)    72-74
13.    Prehistorické osídlení Tučínského katastru (Aleš Drechsler)    75-77
14.    Drobné doplňky k laténským sídlištím na Prostějovsku (Miloš Hlava)    77-83
15.    Změny reliéfu ve středověkém jádru Hulína (Jiří Janál)    83-89
16.    Komorové kachle ve sbírkách holešovského muzea (Jiří Janál)    90-97
17.    Povrchový průzkum polykulturního sídliště Držovice – Horka metodou sběru ve čtvercové síti (Igor Janků)    97-105
18.    Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů I. Pozůstatky pravěkého osídlení v povodí říčky Juhyně (Dalibor Kolbinger)  105-128
19.    O starodávné tzv. Červené knize města Holešova (František Košina)    129-134
20.    Figurální plastika lidu s MMK z povrchových sběrů ze Žebětína, okr. Brno-město (Martin Kuča)    134-135
21.    Neolitické sídliště u Lukovan, okr. Brno-venkov (Martin Kuča – Milan Vokáč)    135
22.    Známá – neznámá archeologická lokalita ve Frýdlantě nad Ostravicí (Jaromír Polášek)    135-137
23.    Bylo slovanské hradisko u Ústí totožné s hradem Teplice? (Jiří Tichánek)    138
24.    Středověká tvrz v Bělotíně, okr. Přerov (Jiří Tichánek)    139
25.    Tvrz „Sáhov“ ve Špičkách u Hranic, okr. Přerov (Jiří Tichánek)    140-141
26.    Nález nádobkových kachlů s pravoúhlým ústím na hradě Šostýně (k.ú. Kopřivnice). Doklad vysoké úrovně vybavenosti hradního sídla v období počátku husitské revoluce (Jiří Tichánek)    
27.    Jablunkovské šance, k.ú. Mosty u Jablunkova – zbytky renesančně –  barokní pevnosti (Jiří Tichánek)    145-152
28.    K historii a lokaci zaniklé středověké tvrze v Kokorách, okr. Přerov (Jiří Tichánek)    152-154
29.    Záchranný archeologický průzkum nadzemní části septiku Žerotínského zámku v Novém Jičíně (Emanuel Grepl)    155
30.    Nové výšinné eneolitické sídliště u Čučic, okr. Brno venkov (Milan Vokáč – Martin Kuča)    155-156
31.    Neolitické sídliště u Častohostic, okr. Třebíč (Milan Vokáč – Alena  Rajlichová)    157-159
32.    Další archeologické nálezy z okolí Kroměříže (Milan Vokáč – Jan Vokáč)    159-164
33.    Archeologické nálezy z Modřic (Milan Vokáč – Radek Voráč)    165-168

Z historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě
34.    Za panem učitelem Františkem Košinou (Dalibor Kolbinger)    169-170
35.    Vzpomínka na Ing. Karla Obrdlíka (Jan Diviš)    170
36.    Z historie archeologického kroužku v Kopřivnici – začleněného do ČAS – pobočky pro severní Moravu a Slezsko (Jiří Tichánek)    170-172
37.    Archeologický kroužek ve Frýdku Místku (Jaromír Polášek)    172
38.    Neprofesionální archeologové ve Frýdku Místku (Jaromír Polášek)    172-174

Aktuální zprávy
39.    Občanská archeologie se znovu hlásí o slovo (Dalibor Kolbinger)    175-176
40.    Městské muzeum v Rýmařově (Jiří Karel)    176-177
41.    Archeologie v Městském muzeu v Rýmařově (Jiří Karel)    177
42.    Zpráva o mezinárodním projektu „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou  (Česká republika) a Bialou (Polská republika)“ (Emanuel Grepl)    178-179
43.    Archeologická výstavka v Šenově skončila (Jiřina Polášková)    179-180
44.    Unikátní výstava v Šenovském muzeu možná podnítí archeologický výzkum (Jaromír Polášek)    180-183
45.    Detektoráři rabují… (Jaromír Polášek)    184-185