Česká archeologická společnost

Česká archeologická společnost – Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku – všechny, kterým záleží na poznání, ochraně a záchraně archeologických památek.

Česká archeologická společnost (dále ČAS) je nástupkyní Společnosti čsl. praehistoriků (1919-1950), resp. Československé společnosti archeologické při ČSAV  (1956-1991). ČAS je samostatným právním subjektem. Všichni její členové – profesionální, neprofesionální i kolektivní (muzea, zájmové kroužky apod.) mají stejná práva a mohou spolupracovat ve prospěch společné věci.