ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 11/2011

Obsah AMS XI - 2011

Ze života pobočky
1.    Jubilejní, již v pořadí XXX. setkání pobočky České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko proběhlo v Holešově (Text: Jaromír Polášek; Foto: Jiří Bláha – Jiří Tichánek – Bořek Žižlavský)    2-5
2.    Pobočka ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko a její periodikum v letech 2000-2010 (Dalibor Kolbinger)    6-17

Nálezové zprávy – diskuse
3.    Zaniklá ves Žebrákov s tvrzí – nová fakta (Jan Fryčka)    18-29
4.    Vělopolí. DSO, zámeček, panský dvůr, folvark, Folwarczek (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek)    30-36
5.    Zámek Ropice. Záchrana zámku odsouzeného k zániku (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek)    37-47
6.    Tajemství jednoho trámu, aneb „Kde se vzal trám z počátku 16. století v konstrukci ropického zámku z 18. století?“ (Jan P. Štěpánek – Jiří Tichánek – Pavel Šmíra)  48-55
7.    Černá kuchyně na zámku v Rychvaldě, k. ú Karviná (Jiří Tichánek – Jan P. Štěpánek)    56-68
8.    Nález renesančních kachlů na zámku Rychvald (k. ú Karviná). Příspěvek k heraldice Rychvaldského zámku a kostela (Jiří Tichánek –  Jan P. Štěpánek – Tomáš Moravec)   69-80

Hypotézy – diskuse
9.    O původu jména Kopřivnice (Igor Jalůvka)    81-92
10.    Původ psů (Aleš Uhlíř)    93-94
11.    Pazourek nejen jako pravěká nástrojová surovina (Aleš Uhlíř)    95-100

Z historie neprofesionální archeologie  - všobecně
12.    Úvaha nad pojmenováním neprofesionálních archeologů (Ladislava Hradilová – Dalibor Kolbinger)    101-102
13.    Názorový střet dvou moravských archeologů I. L. Červinky a E. Šimka ovlivnil příští vývoj nejen moravské archeologie (Dalibor Kolbinger)    103-109
14.    Měnící se vzájemný vztah profesní a neprofesní složky archeologie (Dalibor Kolbinger)    110-113
15.    Společnost československých prehistoriků (1919–1956) (Karel Sklenář)    114
16.    Československá společnost archeologická (1956–1991) (Karel Sklenář)    114-115
17.    Česká archeologická společnost (1991– ) (Karel Sklenář)    115-116

Z historie neprofesionální archeologie - regiony
18.    Přehled archeologických lokalit a nálezů objevených a zkoumaných členy AK v Příboře (Jan Diviš – Daniel Fryč)    117-126
19.    Nejvýznamnější objevy členů Archeologického klubu v Příboře a fotografie některých lokalit (Jan Diviš – Daniel Fryč)    126-136
20.    Představení archeologického klubu (Jan Diviš – Daniel Fryč)    137-141
21.    Jiří Fryč (Daniel Fryč)    142-143
22.    Jan Diviš (Jan Diviš)     144-149
23.    Představuje se vám občanské sdružení Tyra (Eva Haltofová – Vladimír Knybel)    150-153
24.    Dřevohostice v pravěku (Jiří Jakubál)    154-159
25.    Archeologický výzkum středověkého a renesančního Rýmařova s okolím (1969–2002 (Jiří Karel)    160-186
26.    Projekt „50 let mých povrchových výzkumů“ (Dalibor Kolbinger)    187-202
27.    Projekt „Z dávnověku Hostýnských vrchů“ (Dalibor Kolbinger)    203-205
28.    Projekt „Výzkum těžebních a zpracovatelských areálů v Hostýnských vrších a jejich podhůří“ (Dalibor Kolbinger)    206-219
29.    Neprofesionální archeologové působící ve východní části bývalého Kroměřížského okresu v letech 1945–2010 (Dalibor Kolbinger)    219-249
30.    Neprofesionální archeologové působící v západní části bývalého Kroměřížského okresu v letech 1945–2010 (Dalibor Kolbinger)    250-261
31.    Vzpomínka na Ervína Černého (Dalibor Kolbinger)    262-263
32.    Neprofesionální archeologové působící na území bývalého Přerovského okresu v letech 1945–2010 (Dalibor Kolbinger – Aleš Drechsler – Zdeněk Schenk)    264-286
33.    Neprofesionální archeologové působící v bývalém Zlínském okrese v letech 1945–2010 (Dalibor Kolbinger – Jana Langová)    287-308
34.    Pedagog Miroslav Černý, propagátorem archeologie na Zlínsku (Ladislava Hradilová – Dalibor Kolbinger)    309-310
35.    O projektech Expedice Chřiby (Bořek Žižlavský)    311-318
36.    Hrad Lukov a jeho přátelé. Poznámka k památkové obnově a k 20. výročí vzniku Spolku přátel hradu Lukova (Radim Vrla)    319-322
37.    Deset let výzkumu zaniklých industriálních objektů v oblasti Moravsko-slezských Beskyd (Jaromír Polášek – Jiřina Polášková)    323-349
38.    Osobnosti neprofesionální archeologie na Mohelnicku a Lošticku v období po druhé světové válce (Karel Faltýnek).    350-363

Budoucnost neprofesionální archeologie a její soužití s archeologickými institucemi
39.    Budoucnost neprofesionání archeologie (Karel Sklenář)    364-365
40.    Přínos neprofesionální archeologie archeologickému bádání na Moravě a ve Slezsku (Dalibor Kolbinger)    366-368

Aktuální zprávy
41.    Ke 140. výročí úmrtí prof. Řehoře Volného, aneb proč je Volný ve svém rodném městě tak neznámý? (Igor Jalůvka)    369-374
42.    Program archeologické sekce VSMO zima – jaro 2012    375-376