ARCHEOLOGIE MORAVY A SLEZSKA 19/2019

 

 

Obsah:

Ze života pobočky

1.   XXXVIII. setkání členů naší pobočky se uskutečnilo v Olomouci (Text: Dalibor Kolbinger; Fotografie: Jiří Blaha, Milan Pospíšilík, Jiří Tichánek a Bořek Žižlavský)           2

2.   Za Josefem Klose (Dalibor Kolbinger)            6

3.   Za Antonínem Galatíkem (Bořek Žižlavský)           10

4.   K aktuálnímu dění v naší pobočce (Ladislav Kandrnál, Dalibor Kolbinger, Jiří Tichánek, Bořek Žižlavský)           11

Nálezové  zprávy – diskuse

5.   Nová archeologická zjištění na základě povrchových sběrů v katastru městyse Náměště na Hané, okr. Olomouc (Karel Faltýnek, Tomáš Přidal)           14

6.   Nový Jičín – Loučka, trať „Kaní hůra“ – laténské  sídliště (Radek Johančík)           19

7.   Doklad výroby červeně malované keramiky v Moravské Třebové, okr. Svitavy (Pavel Kejval, Jana  Němcová)           21

8.   Povídání o jedné hlubinné dobývce v Suché Rudné, okr. Bruntál (Zdeněk Kohoutek)           29

9.   Nález terčovité dýky na hradě Šostýn, k.ú. Kopřivnice (Jiří Tichánek)           36

10.   K otázce hrdelního práva na Starém Jičíně, okr. Nový Jičín (Jiří Tichánek)           38

11.   Ještě k dlaždicím typu 110, aneb byly stejné na Starém Jičíně jako na Šostýně?

        K brožuře Hrad Starý Jičín (Lucie Augustinková, Aleš Knápek, Petr Martinec).

        Nakladatelství Šmíra print, s.r.o. 2014, ISBN 978-80-87427-90-3, 111 stran (Jiří Tichánek)           41

12.   Bylo v Kunčičkách u Bašky na trati Hlíny paleolitické sídliště? Archeologický průzkum Františka Talpy a jeho ztracená sbírka (Aleš Uhlíř)           44

13.   Jaspis jako kamenná surovina. Unikátní nález paleolitického jaspisového hrotu z Karolína (Aleš Uhlíř, Ladislav Jurášek)           55

14.   Zámecká kaple v Litenčicích (Ester Vratislavská)           60

15.   Sbírka A. Kerekeše v Moravském zemském muzeu v Brně (Pavel Wodecki)           74

16.   Bylo v Kozmicích gravettienské osídlení? (P. Wodecki, J. Dudek a B. Kladiva)           76

Povrchový výzkum

17.   Jak je důležitá dokumentace povrchových výzkumů a jak ji provádět (Dalibor Kolbinger)           83

Z historie neprofesionální archeologie na Moravě a ve Slezsku

18.   Čeložnické vykopávky (Jiří Blaha jr.)           119

19.   Archeologický spolek Starý Velehrad a soukromé dopisy Františka Přikryla mezi lety 1930-1932 (Veronika Idriková)           123

20.   Z historie archeologického bádání na východní Moravě VI (Dalibor Kolbinger)           131

Aktuální zprávy

21.   Nová „Expozice experimentální archeologie“ ve skanzenu lidových tradic a řemesel Bolatice (Jiří Dudek)           197

22.   Nová expozice pravěku v Bolaticích (Herbert Pavera)           203

23.   Od doby kamenné do doby slovanských hradišť. Výstava v Muzeu Třineckých železáren a města Třince (Aleš Uhlíř)           206

24.   Vyšlo další číslo sborníku Krajem Veligradu (Bořek Žižlavský)           209

Použité zkratky           210