50 let mých povrchových výzkumů na východním Kroměřížsku

Práce „50 let mých povrchových výzkumů na východním Kroměřížsku“ byla vydána v řadě  Supplément Zpráv ČAS č. 83 v roce 2012.

Obsahuje několik částí:

V první části vzpomínám na své počátky, vzory a jednotlivé fáze svého „archeologického zrání“. Tyto fáze pokládám za typické pro všechny neprofesionální archeology:

 • Sběratelské období charakterizovala snaha o vytvoření sbírky archeologických nálezů a to po vzoru, který mi poskytli mí učitelé.
 • V následujícím prospektorském období jsem zacílil na intenzivní vyhledávání nových archeologických lokalit.
 • Nejdůležitější bylo badatelské období, kdy jsem se soustředil na určité menší území, které jsem pak zkoumal systematicky, místo vedle místa.
 • Tím není vyloučeno i řešení dalších zajímavých projektů, které vyplynou z úvah při řešení předchozích otázek.
  Následuje krátká charakteristika používané metody práce – povrchového sběru.

  Hlavní částí je rejstřík zkoumaných lokalit v průběhu let 1960–2010. Je to jen rejstřík, nikoliv soupis, který umožnuje rychlou orientaci v mé nálezové dokumentaci. Také usnadňuje další práci se získanými daty.

  Následovat by měly soupisové práce zaměřené na jednotlivé horizonty osídlení zkoumané krajiny  východního Kroměřížska.

 • Vydána byla zatím první práce - „Osídlení východního Kroměřížska v době římské“.
 • Do tisku připravuji obsáhlejší práci - „Osídlení východního Kroměřížska v době laténské“.

Připravuji se k další práci – Osídlení východního Kroměřížska v době hradištní“.