Obřany

Další společná publikace Dalibora Kolbingera a Ladislavy Hradilové o Obřanech vyšla opět v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem v roce 2015.

Publikace vznikla na popud redakce zpravodaje, aby vyplnila citelnou mezeru v dosavadní regionální literatuře o hradu Obřany, který dal kdysi jméno panství, jehož součástí byla ve 14. a 15. století i Bystřice pod Hostýnem.

V úvodu nejprve navádí turisty na vrchol hory se zříceninou hradu Obřany. To je možné hned z několika směrů a každý z nich je něčím zvláštní.

Další údaje charakterizují zříceninu hradu a rekonstruují jeho původní vzhled. Archeologické nálezy nejsou příliš početné a pocházejí z povrchových sběrů a archeologického výzkumu dr. Jiřího Kohoutka.

V okolí hradu byla v širší míře využita metoda „archeologie krajiny“ k lokalizaci a výkladu celé řady zajímavých objektů: zaniklých obytných domů (panské hájenky a pasekářské usedlosti „Na Klapinově“), důlních děl, cest a d. Publikace, podobně jak tomu bylo u Čerňavy se zabývá horou i zříceninou hradu pokud možno všestranně. Zmiňuje např. četné pověsti, z nichž ta nejznámější „O obrech z Obřan“ má několik analogií na Moravě, ba dokonce až v Českém Ráji. Z jiných k nám promlouvají útržky příběhů známé z českých pohádek.

Okolí hradu nabízelo majitelům bystřického panství prostor k jejich milované kratochvíli – lovu.  O tom vypovídají dochované lovecké chodníky i některé místní názvy. Místním obyvatelům poskytovala hora stavební kámen, dřevo aj. Nechybí ani informace o trampingu pod zříceninou tajemného hradu Obřany.