Práce v muzeu Fojtství v Kopřivnici

Třídění neuspořádaných sbírek.

Úprava depozitáře ve vile.

Vytvoření expozic kopřivnické majoliky, archeologie atd.

Pořízení fotodokumentace památek na katastru města a integrovaných obcí.

Uspořádání archivu Emila Hanzelky a jeho rozšíření díky akviziční činnosti.

Pořádání tematických výstav v muzeu.

Pořádání přednášek  v muzeu.

Zabezpečení oslav úmrtí Ig. Šustaly roku 1991.

Stěhování muzea do nových prostor bývalého fojtství a vytvoření expozic (zakladatele Šustal, selská jizba, kopřivnická majolika, hrad Šostýn, atd.

Roztřídění a inventarizace muzejní knihovny (Knihovna rodiny Šustalovy, knihovna Aloise Gorazda Jurečky, knihovna Emila Hanzelky, knihovna sakrální literatury).

Restaurování a úprava interiéru Šustalovy hrobky na starém hřbitově, úprava hrobky rodiny Raškovy na starém hřbitově.

Vytvoření tištěného průvodce muzeem Fojtství.

Sepsání knihy Stará Kopřivnice v dokumentech a fotografiích.

Třídění a zabezpečení konzervace nových přírůstků z hradu Šostýna.

Sepsání knihy Hrad a panství Šostýn.

Sepsání bnrožury Významné osobnosti města Kopřivnice.

Pátrání po nacistickém archivu za Kulturním domem v Kopřivnici (spolu s PhDr E. Greplem).

Pátrání po gotickém deskovém oltáři ze starého dřevěného kostelíka v Kopřivnici (nalezen v depozitáři Zemského muzea v Brně).

Poznámka:

(není uspořádáno chronologicky)