Šostýn

Hodnotný archeologický materiál  poskytl záchranný archeologický výzkum na hradě Šostýně, který zde probíhal pod vedením Jiřího Tichánka a Ladislava Kostelníka, pod odborným dozorem PhDr. Emanuela Grepla od roku 1988 a za odborného dohledu a patronace Archeologického ústavu v Brně. Paralelně s výkopy také započalo město Kopřivnice se zabezpečováním a citlivou konzervací nadzemního zdiva hradu.. Při výkopech i při nutných pracích stavebního charakteru se kolem Jiřího Tichánka seskupila řada nadšenců, kteří na hradě pomáhali a pozvolna vytvořili nevelkou místní pobočku neprofesionálních nadšenců pro středověkou archeologii. Soustředili pozornost mimo palác a částí prokopaných již E. Hanzelkou krátce před 2. světovou válkou. Během dvanácti let se zdařilo odkrýt dosud neznámý půdorys hradu a učinit řadu archeologických i stavebně historických objevů. Nejpodstatnější pak bylo nalezení okrouhlého bergfritu, věže, která bezpečně přiřadila hrad do typologické škály a víceméně potvrdila zakladatele hradu. Nebyl jím olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka, nýbrž Jindřich ze Šostýna v kraji v druhé generaci zdomácnělý potomek Arnolda z Huckeswagenu,. Stovky archeologických artefaktů navíc daly základ k bohatému rozšíření původních sbírek Emila Hanzelky z konce 30. let 20. století. Všechny nálezy jsou dnes uloženy v depozitáři kopřivnického muzea a ty nejcennější  jsou umístěny v expozici muzea.

1.	Pohled na sklepní prostory paláce
2.	Plánek hradu se čtvercovou sítí
3.	Z expozice nálezů mincí z hradu
4.	Z expozice železných nálezů z hradu
5.	Z expozice nálezů komorových kachlů z hradu
6.	Foto odkrytého bergfritu hradu
7.	Pohled na expozici nálezů z hradu v muzeu Fojtství
8.	Hypotetická rekonstrukce hradu Šostýna dle J. P. Štěpánka
9.	Rekonstrukce vstupní části hradu dle J. P. Štěpánka
10.	Šostýnská Venuše, figurka ze slonoviny nalezená ve 30. letech 20. století