Práce u Šmíra-printu, s.r.o.

Akviziční činnost.

Rekonstrukce černé kuchyně na zámku Rychvald.

Hledání studny na nádvoří zámku.

Fotodokumentační práce při rekonstrukci zámku.

Fotodokumentace a katalogizace muzejních sbírek.

Zajištění výroby replik zakládacích listin.

Záchranný průzkum a vyzvednutí renesančích dlaždic v interiéru zámku.

Práce na studii o černých kuchyních v českých zemích.

Libreto a instalace „Panoptika“ významných osobností města Štramberka.

Pomoc při tvorbě expozice sakrálního umění na fojtství v Kozlovicích.

Práce na studii „Salaše v Pobeskydí.

Spolupráce na tvorbě naučných filmů (Ondráš, Jak se máte sousede? atd.).

Práce na studii „Kresby a epigrafické památky jeskyní v Čechách a na Slovensku“.

Dokumentace starých mlýnů na Frýdecko-MístecFotodu.

Fotodokumentace prací na stavbách rekonstruovaných firmou.

Fotodokementace interiérů lidových domů ve Štramberku rekonstruovaných firmou.

Fotodokumentace obrazů Bohumíra Jaroňka včetně majoliky.

Práce na knize Štramberk – zastavený okamžik.

1.Kachle nalezené na zámku Rychvald
2.Kachle nalezené na zámku Rychvald
3. Černá kuchyně na Rychvaldě po rekonstrukci
4. Renesanční dlažba v bývalé kuchyni na Rychvaldě
5. Stavební práce na zámku Rychvald
6. Nalezené sklo při výkopových pracích
7. Zámek v Rychvaldě s novou fasádou
8. Nádvoří zámku Rychvald po rekonstrukci
9. Replika zakládací listiny města Štramberka
10. Pohled do zrekonstruované zámecké kaple na Rychvaldě
11. Pohled do zrekonstruované zámecké pekárny
12. PhDr. Ing. Pavel Šmíra, MBA mecenáš záchrany mnoha památek