Muzeum Kopřivnice

Staré fojtství v Kopřivnici se poprvé připomíná roku 1576. V roce 1789 byla původní dřevěná stavba zbourána a Jakubem Šustalou vystavěno fojtství zděné. V roce 1822 se tady narodil zakladatel kočárovky Ignác Šustala. V roce 1850 začal na tomto místě s první řemeslnou výrobou lehkých bryček, později i luxusních kočárů a dal tímto základy pozdější světoznámé automobilce TATRA. Objekt bývalého fojtství (dědičné rychty) je v současnosti jedinou restaurovanou budovou feudálního charakteru v katastru města. V letech 1985 -1990 byl objekt restaurován a bylo zde zřízeno muzeum. Kromě stálé expozice věnované Ignáci Šustalovi a některým dalším významným kopřivnickým rodákům jsou v muzeu soustředěny také sbírky archeologické, etnografické a sbírka kopřivnické majoliky. Opravdovým skvostem je bronzový poklad z poloviny 8. století př.n.l. a tzv. Šostýnská Venuše z počátku 14. století, která byla nalezena na hradě Šostýně. V podkrovní části upravené na výstavní síň bývají pravidelně výstavy historického a výtvarného charakteru. V bývalé fojtově stodole jsou umístěny ukázky kočárů a bryček z první Šustalovy dílny.

            Areál starého kopřivnického hřbitova se přimyká k areálu muzea Fojtství. Je chráněnou památkou. Kromě kamenné ohradní zdi se zde dochovala pseudogotická kaple zakladatele kočárovky Ignáce Šustaly, ve které je pochováno devět rodinných příslušníků. Kaple byla postavena v roce 1891 a přesně o 100 let později restaurována. Dále se zde nachází novogotická pískovcová hrobka rodiny Rašků - majitelů kopřivnické továrny na majoliku. Přibližně uprostřed hřbitova stával do roku 1896 původní dřevěný kostelík, pocházející ze 16. století. Některé dochované litinové náhrobní kříže, včetně tzv. „napoleonských křížů“, které jsou památkou na Napoleonovo tažení do Ruska, se nacházejí u přístupové cesty k muzeu Fojtství. Četné památky z původního kostelíka jsou v expozici muzea.

            Kromě muzea Fojtství lze navštívit také Technické muzeum, které se nachází v centru města. Jeho počátky spadají do roku 1968, kdy ještě sídlilo v Šustalově vile v sadu Dr. Edvarda Beneše. V roce 1997 bylo přestěhováno do nové budovy v centru města. K vidění je pestrá kolekce osobních a nákladních automobilů značky TATRA vyrobených od roku 1897 až do dnešní doby.

1.	Pohled na muzeum
2.	Objekt fojtství v kresbě Ludvíka Bortla
3.	Kresba centra staré Kopřivnice v kresbě Ludvíka Bortla
4.	Stodola, kde roku 1850 zahájil Ignác Šustala výrobu kočárů a lehkých bryček
5.	Nápis na trámu objektu z roku 1879
6.	Pohled do expozice: „Řeka života“
7.	Expozice ve vstupní chodbě
8.	Výstavní síň v podkroví muzea
9.	Expozice kočárů v objektu přilehlé stodoly
10.	Významné kopřivnické osobnosti
11.	Kresba starého dřevěného kostelíka
12.	Interiér starého dřevěného kostelíka v kresbě Ludvíka Bortla
13.	Ignác Šustala 1822 – 1891
14.	Kaple rodiny Šustalovy na starém hřbitově
15.	Kaple rodiny Šustalovy na starém hřbitově
16.	Interiér kaple s hrobkou rodiny Šustalovy
17.	Deska v interiéru kaple rodiny Šustalovy
18.	Veduta Šustalovy kočárovky
19.	Šustalova vila – původní objekt kopřivnického muzea
20.	Ukázka z expozice kopřivnické majoliky
21.	Ukázka z expozice kopřivnické majoliky