Šance na moravsko-slovenském pomezí

Bylo prozkoumáno celkem 19 lokalit. :

Alte šance,

Bařiny,

Bukovec – Sušanské šance,

Bukovec – šance na Kempě,

Čadca,

Dolina,

Dolní Lomná,

Džolek,

Filůvka 1,

Filůvka 2,

Hrčava,

Igel Schanze,

Obidxová,

Ochsen Schanze,

Komorovský gruň,

Malé šance,

Mosty,

Nová Bělá,

Nová Dědina,

Studeničné,

Sťaté,

Těšínské šance,

Výškovice,

Vždy byly prohlédnuty všechny dostupné mapy, v terénu pořízen půdorysný náčrt lokality a případně proveden povrchový sdběr archeologického materiálu. Samozřejmě nechyběla fotodokumentace. Většina těchto lokalit byla členy ČASu zpracována do studií, které byly piblikovány v Archeologii Moravy a Slezska.

1.Šance v Nové Bělé= a Výškovicích na I. vojenském mapování 1764-1768
2. Foto Těšínských šancí
3. Švédské šance na I. vojenském mapování z let 1764-1768
4. Panoramatický snímek šancí v Bukovci
5. Foto lokality Alte šance
6. Půdorysný plánek Alte šancí
7. Půdorysný plánek šancí v Bukovci
8. Rekonstrukce podoby jablůnkovských šancí dle j.P. Štěpánka
9. Šance Mosty u Jablunkova
10. Pohled na šance v Nové Dědině u Frýdlantu nad Ostravicí
11. Půdorysný plánek šancí v Nové Dědině u Frýdlantu nad Ostravicí