Hrad Hukvaldy

Současné dění na Hukvaldech, připravovaná kniha, cyklus přednášek

            V současnosti probíhá příprava vzniku muzea na Hukvaldech, pro které obec uvolnila bývalou školu Leoše Janáčka. Veškeré přípravné práce provádí Mgr. Miroslav Bitter. V současnosti je již zde v provozu MIC, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší v Moravskoslezském kraji. Výše jmenovaný je zároveň i vydavatelem historického periodika „Putujeme po hradech a zámcích“. Jedním z cílů je i stálá expozice k historii hradu Hukvaldy. Již nyní jsou dojednány dlouhodobé zápůjčky z muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Mnohé tak budou veřejnosti představeny poprvé. V současnosti se dokončují práce na ojedinělé monografii „Hrad a panství Hukvaldy“, která téměř vyčerpávajícím způsobem bude mapovat dějiny této jedné z nejvýznamnějších lokalit severní Moravy.

            V přednáškovém sále se zde konají nejen četné výstavy uměleckého charakteru, ale i odborné přednášky, na kterých se podílejí např. Jaromír Polášek z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Jiří Tichánek a jiní. Pokud půjde vše dle plánu, bude muzeum na Hukvaldech i zmíněná kniha dokončeny  ke konci roku 2020. 

1. celkový pohled na hrad Hukvaldy
2. Pohled na palácovou část z dronu
3. Hrad Hukvaldy z dronu
4. Rekonstrukce části nádvoří dle R. Vojkovského
5. Okovy z hradu Hukvaldy ze sbírek Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku
6. Okovy z hradu Hukvaldy ze sbírek Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku
7. Kresba hradu A. Kybasta z roku 1818 (ÚŘAS Olomouc)
8. Pohled na hladomornu (cisternu) v Khuenově paláci
9. Část vnitřního nádvoří paláce
10. Tabulka studní na hradě Hukvaldy