Základní bibliografické údaje

Vydavatel:
I-VIII. Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko.
IX-XVI. Česká archeologická společnost, regionální pobočka pro Moravu a Slezsko.

Označení  vydaných
čísel

Místo vydání

Tisk

Výkonný redaktor,
redakční rada

Náklad   ks

Počet stran
(A4)

Počet příspěv-

I -2001

 

 

 

Kopřivnice
Hulín
Frýdek Místek
Havířov

 

Beatris, Dobrá u Frýdku Místku

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, J. Polášek,
P. Procházková,  J. Diviš,
P. Michna, V. Janigová

500

187

45

II-2002

600

215

43

III-2003

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, J. Polášek,
P. Kalábková, J. Diviš,
V. Janigová, J. Janál,
M. Kucharčík, M. Vokáč,
L. Michálek

800

226

38

IV-2004

 

Alcor Puzzle

700

128

36

V-2005

500

105

35

VI-2006

Boma print Kyjov

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, J. Polášek,
J. Diviš, D. Fryč
V. Janigová, J. Janál,
L. Juroš, M. Vokáč,
L. Michálek

300

165

29

VII-2007

 

 

 

 

 

 

Grafico Opava

 

 

400

250

28

VIII-2008

 

Kopřivnice
Hulín
Frýdek Místek

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, J. Polášek,
J. Diviš, D. Fryč,
J. Janál, L. Juroš,
M. Vokáč, L. Michálek

400

348

33

IX-2009

 

 

Kopřivnice
Hulín
Frýdek Místek
Olomouc

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, P. Kalábková,
J. Polášek, J. Diviš,
J. Janál, M. Vokáč,
L. Michálek

400

290

33

X-2010

350

293

34

XI-2011

350

378

43

XII-2012

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, P. Kalábková,
J. Polášek, B. Žižlavský,
J. Janál, M. Vokáč,
L. Michálek

350

144

21

XIII-2013

Kopřivnice
Hulín, Olomouc
Frýdek Místek
Újezdec u Luh.
Buchlovice

 

 

Jiří Tichánek,
D. Kolbinger, M. Vokáč,
B. Žižlavský, L. Kandrnál

 

250

101

11

XIV-2014

Kopřivnice
Hulín
Újezdec u Luh.
Buchlovice

250

163

24

XV-2015

250

236

35

XVI-2016

PUTUJEME
Mir. Bitter

250

154

23

XVII-201720021223
XVIII-201822022128