Literatura

Janál, J. 2013: Archeologie Moravy a Slezska. Bibliografický rejstřík 2001–2010. Supplément 87 Zpráv České archeologické společnosti. Praha.

Kolbinger, D. – Tichánek, J.  – Polášek, J. 2002: Informační zpravodaj (IZ) severomoravské pobočky ČSSA – pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko,  si připomíná 20. výročí své existence. Archeologie Moravy a Slezska II, 6–18.

Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha, 705.